Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:
Радио Ватикана

Home / Папа Франциск / Аудиенции

Папа Франциск: християните са сеячи на надежда


Християните трябва да бъдат сеячи на надежда, да бъдат утешители и защитници, както Светия Дух. Това бе призива отправен от папа Франциск в катехистичната беседа на генералната аудиенция, която проведе на площад „Свети Петър“. Пред повече от 25 хиляди поклонници и вярващи, дошли за срещата, папа Франциск спря размишлението си върху връзката между Светия Дух и християнската надежда, продължавайки по този начин цикъла от беседи посветени на тази тема и с оглед на празника Петдесятница, който ще се бъде честван на 4 юни. Празник, който папата нарече „рождения ден на Църквата“.

"Надеждата е като платно, което събира вятъра на Духа и го превръща в движещата сила, която тласка напред лодката“. С тези думи папа Франциск представи пред хилядите вярващи съществуващата връзка между Светия Дух и надеждата. „Светият Дух – поясни папата – дава надежда, защото дарява вътрешното свидетелство, че сме чеда Божий, което на свой ред ни позволява да се надяваме, дори когато всичко изглежда безнадеждно, както се надяваха Авраам и Дева Мария. Става въпрос за една надежда, която никога не разочарова“:

„Надеждата не разочарова, защото любовта Божия бе излята в нашите сърца чрез Светия Дух, който ни бе дарен. Не разочарова, защото Светият Дух е вътре в нас и ни подтиква да вървим напред и все напред“.

Светият Дух – изтъкна още папата – „не само ни прави способни да се надяваме, но също и да сеем надежда, да бъдем утешители и защитници на братята“:

„Християнинът може да сее горчивина и недоумение, но по този начин не е истински християнин, посочи папа Бергольо. Християнинът трябва да сее надежда: елея на надеждата, благоуханното масло на надеждата, а не горчивината и отчаяние“. Гласът, погледа и отношението на християнина трябва да са любезни и утешаващи, с една дума – каза папата – „трябва да бъдем утешители и да даряваме утеха по примера на Светия Дух, Утешителя, както призовава да правим Блажен кард. Нюман.

Папа Франциск пожела Светия Дух не само да преумножи надеждата, а нещо повече, да ни помогне да „прахосаме“ надеждата с най-нуждаещите се“:

„Преди всичко бедните, отхвърлените и мразените са тези, които се нуждаят от някого, който да стане за тях „утешител и защитник“, както е за всеки един от нас Светия Дух, който е утешител и защитник. Ние трябва да правим същото за най-нуждаещите се, за най-отхвърлените, за онези, които имат най-много нужда, които страдат най-много. Защитници и утешители“.

Светият Дух подхранва надеждата и в цялото творение. Ето защо, трябва да го зачитаме, посочи папата. Не е възможно да се нанесат щети на една картина, без да се обиди художника, който я е създал“.

Папа Франциск се спря и на най-дълбокото значение на християнската надежда. Когато се надяваме, не означава само да се надяваме да бъдем щастливи в бъдеще, след смъртта, но също и днес, както посочва откъсът от посланието на свети Павел до Римляните, предложен за размишление на поклонниците, който говори за „Бог на надеждата“. „Това е радостта да се надяваме, а не надеждата са сме радостни“. Папа Франциск припомни и една поговорка, която гласи: „Докато има живот, има надежда“. „Но е вярно и обратното: докато има надежда, има живот. Хората се нуждаят от надеждата, за да живеят, но също и от Светия Дух, за да се надяват“, завърши папа Франциск.

При поздравите на различни езици към поклонниците на аудиенцията, папата поздрави всички дошли, за да участват на молитвеното бдение за Петдесятница по повод 50 години от създаването на Католическото харизматично обновление, което ще се проведе на 3 юни на римския Circo Massimo. Папата поздрави и младите поляци, които всяка година се събират в Ледница, Полша, но също и участниците в националното поклонничество, водено от кард. Доминик Дука, архиепископ на Прага, по повод 75.та годишнина от  нацистката наказателна акция в Лидице,  когато мъжете на селцето са избити, жените изпратени в концлагер, а цялото село е изгорено до основи.

svt/ rv