Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:
Радио Ватикана

Home / Папа Франциск / Проповеди

Папа Франциск: свети Йосиф, пазител на нашите мечти


Нека свети Йосиф да дари на младежите „способността да мечтаят, да рискуват и предприемат трудните начинания, за които са мечтали“. Това каза папа Франциск в проповедта си на утринната литургия в религиозен дом „Санта Марта“ във Ватикана, откроявайки личността на свети Йосиф, чийто литургичен празник се чества днес, 20 март, тъй като тази година 19 март съвпадна с трета постна неделя.

За краткото си размишление папа Франциск почерпи вдъхновение от евангелския откъс, предложен за празника, в който свети Йосиф се подчинява на ангелът, явил му се на сън, и взема за своя съпруга Мария, която е „непразна от Светия Дух“ (Мт. 1, 16.18-21.24). Йосиф е мълчалив и послушен човек, той е човек, който носи върху раменете си обещанията за „потомство, наследство, бащинство, синовност, и стабилност“, каза папата:

„Този човек, този мечтател (бел.ав. съновидец) е способен да приеме тази задача, тази тежка задача и има много да каже на нас в това време на силно чувства на сирота. Този човек, взима върху си обещанието на Бог и го носи мълчаливо със смелост, носи го, защото онова, което иска Бог трябва да се изпълни“.

Свети Йосиф – продължи папата – „е човек, който може да ни каже много неща, но не говори: той е скрит човек, човек на тишината, но има най-голямата власт в онзи момент, без да я показва“. Папа Франциск подчерта, че нещата, които Бог доверява в сърцето на Йосиф са „слаби неща“: обещания, а обещанието е слабо. След това и раждането на детето, бягството в Египет са ситуации на слабост. Но Йосиф взима при сърце всичко това и носи върху си „всички тези слабости с много нежност, така както се взима в ръце едно дете“, каза папа Франциск.

„Йосиф е човек, който не говори, но се подчинява, човек на нежността, способен за вземе върху си обещанията, за да се изпълнят; човек, който гарантира стабилността на Царството Божие, бащинството на Бог, нашата синовност като чеда на Бог. Харесва ми – сподели папа Бергольо – да си мисля за Йосиф като пазител на слабостите, на нашите слабости също; той е способен да направи от нашите слабости, от нашите грехове също да се родят хубави неща“.

Йосиф е пазител на слабостите, за да станат непоколебими във вярата. Но тази задача, той я получава по време на един сън. Ето защо – отбеляза папата – той е човек, способен да сънува, да мечтае. Поради тази причина Йосиф е „пазител на мечата на Бог, която му е поверена: всички да бъдем спасени, изкупени. Този дърводелец е велик! – възкликна папата – Той е мълчалив, работи, пази и носи върху си слабостите, но е способен и да мечтае. Той е човек, който днес отправя към всички ни послание“, каза папа Бергольо:

„Днес искам да отправя молитва Бог да ни даде на всички способността да мечтаем, защото когато мечтаем за велики неща, хубави неща, ние се приближаваме до мечтата на Бог, до нещата, които Бог мечтае за нас. Нека свети Йосиф да дари на младежите – защо той беше млад – способността да мечтаят, да рискуват и предприемат трудните начинания, за които мечтаят. Нека дари на всички нас предаността, която укрепва и расте в праведноста, расте в тишината, в нежността, която е способна да пази собствените слабости и тези на другите“.

svt/ rv