Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:
Радио Ватикана

Home / Ватикана / Събития

Светият Престол: ефикасна борба с наркозависимостта


Цялостна подготовка на личността, отговор, даден от правосъдието и зачитащ човешкото достойнство, действителна реинтеграция в обществото. Тези три главни точки за превенция  и борба с наркотичните вещества посочи монс. Януш Урбанчик, постоянен наблюдател на Светия  Престол към ООН във Виена, по време на 60-та редовна сесия на Комисията по наркотичните вещества.

Монс. Урбанчик посочи, че Светият Престол желае да припомни написаното в Единната конвенция за наркотичните вещества от 1961 г.: „зависимостта от наркотици е голямо бедствие за човека и нанася икономическа и социална вреда на хората“. Ватиканският представител изтъкна, че този факт ни задължава „да даваме все по-смели отговори“.  

Светият престол апелира вниманието да се насочи към три аспекта.

На първо място е необходимо да се проучат причините, които са в основата на търсенето и предлагането на наркотици. Употребата на наркотични вещества, подхранвана от липса на семейство, социален натиск, пропаганда от страна на пласьорите и желанието за нови надежди – изисква справяне чрез засилване на възпитателните програми и чрез „цялостна подготовка на личността“, насочена предимно към най-уязвимите хора от обществото.

На второ място, в отговор на престъпленията, свързани с дрогата, трябва да има истинско правосъдие. След като припомни, че Светият Престол иска премахването на смъртната присъда, монс. Урбанчк подчерта, че трябва да се следва гледната точка за наказателна система „все по-съответстваща на достойнството на хората и на Божия промисъл за човека и обществото“.

Третият аспект се отнася до необходимостта от действителна интеграция  в обществото, за да бъде ефикасна борбата със световния проблем на наркозависимостта. Монс. Урбанчик цитира и казаното от Папа Франциск през миналия м.ноември, по време на организираната от Папската академия на науките среща: „Не трябва да изпадаме в несправедливост  и да класифицираме наркозависимите като предмети или счупени механизми“. Ватиканският наблюдател подчерта, че в борбата с наркотиците, семейството е крайъгълният камък на стратегиите за превенция и борба с наркотичните вещества.

man / rv