Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:
Радио Ватикана

Home / Общество / Справедливост и мир

ЕС: забраната на бурка на работното място е допустима


„Забраната да се носи ислямско було, наложена от вътрешните правила на дадено частно предприятие, които забраняват носенето по видим начин на какъвто и да е политически, философски или религиозен символ на работното място, не съставлява пряка дискриминация, базирана на религиозни или  лични убеждения“. Това постанови Съдът на ЕС по повод на случая с една мюсюлманка, уволнена във Франция заради това, че е отказала да свали булото си на работното място.

По мнение на Съда, преценил случая въз основа на Директивата за равно третиране в областта на заетостта и професиите, „вътрешната норма не представлява дискриминация, пряко основаваща се на религията или на личните убеждения“. Съдът обаче подчертава, че би могло да става дума за „косвена дискриминация“,  ако се докаже, че задължението за носене  на  неутрално облекло причинява  особена вреда на хората, принадлежащи към определена религия или идеология. Но и в този случай „косвената дискриминация може да бъде обективно оправдана от легитимно намерение на работодателя за преследването на политика на философски, политически и религиозен неутралитет“.

man / SIR