Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:
Радио Ватикана

Home / Общество / Младежи

Все по-разпространена образователна бедност в Европа


Повече от 26 милиона деца и подрастващи в Европа са изправени пред риск от бедност и социално изключване. Една от най-тежките последици на този факт е образователната бедност, която засяга един на всеки пет подрастващи, без възможност за изграждане на бъдеще с перспективи.

Данните са от доклада на „Save the children“, международната организация, която от 1919 г. се е посветила на закрилата на децата и техните права. Докладът, озаглавен „Да се победи образователната бедност, до последното дете“, бе обсъден в Милано, по повод на организираната кръгла маса „Образователната бедност в Европа: явлението и гласът на децата“, организирана от „Save the children“.

Докладът показва, че в Италия 32% от децата и подрастващите са изправени пред риск от бедност и социално изключване – това е един от най-високите проценти в Европа, над средното европейско ниво от 28%. Като най-обещаващи страни са посочени  Исландия – 14%, Норвегия – 12%, Република Чехия – 20%, докато Румъния – с 51%, България – 45% и Унгария – 41%, са страните с най-ниски резултати.

Образователната бедност е един от най-опустошителните аспекти на детската бедност, която в Европа засяга едно на всеки пет деца. Данните показват, че 22% от 15-годишните в Европа имат слаби бележки по математика и 20% - по четене.

Според „Save the children“, за да се изкорени материалната бедност, социалното изключване и образователната бедност, европейските държави и институциите на ЕС трябва да се справят с неравенството, като премахнат бариерите, пречещи на децата да развиват способностите си. Затова е спешно приемането и въвеждането на европейска „Детска гаранция“, финансирана от европейския бюджет, за борба с детската бедност.

man / Sir