Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:
Радио Ватикана

Home / Общество / Семейство

Светият Престол: права и достойнство за възрастните хора


„Нов договор, конвенция, или документ, който да препотвърди всичко онова, вече многократно казвано, за да бъдат спазени обявените норми. В противен случай ще става дума за повторени ненужни думи, които никой възрастен човек не заслужава“. Това е главният смисъл на изказването на монс. Бернардито Ауза, направено по време на сесията на работната група (Oewg) на ООН, занимаващата се със защитата на правата и достойнството на възрастните хора.

В изказването си ватиканският наблюдател цитира някои цифри, даващи представа за твърде сериозния глобален сценарий: „до края на 2030 г. броят на хората над 60 години в цял свят ще нарасне с 56%  -  от 901 милиона на 1 милиард и 400 милиона. До  края на 2050 г.  същата възрастова група ще се удвои и ще достигне почти 2,1 милиарда“. Това увеличение „ще изправи пред сериозно изпитание здравните системи и мрежите за социална сигурност“, добавя наблюдателят.

Ето защо възникват проблемите за достойнството на онези, които вече не са в „зелената възраст“, тъй като е налице тенденцията „възрастните да се третират като икономическо и социално бреме“. Но като оставим настрана факта, че даден възрастен, макар и по различен начин,  винаги може  да  даде своя „социален принос“, не трябва да се забравя, че „достойнството не изчезва с възрастта, или с намаляването на пазарната продуктивност“, добавя монс. Ауза.

Ватиканският наблюдател счита, че „независимо от това, каква ще бъде формата на документа за защита на правата на възрастните, важно е да се гарантират подходящи мерки за защита, зачитане и реализиране на техните права. Не можем да допуснем нашите възрастни да бъдат оставени само на думите,  без действени последствия“.

Монс. Ауза насърчава на въпроса да се погледне през призмата на казаното от Папа Франциск, според когото възрастните не трябва да страдат от самота или да бъдат изоставяни, въз основа на „културата на отхвърлянето“, която „оценява всяко човешко същество само от гледна точка на неговата възможна полза“. Обратно, възрастните „играят важна роля“ и това се установява особено в този исторически момент, в който  много млади хора се борят за намиране на собствено си утвърждение и са несигурни в бъдещето“.

man / rv