Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:
Радио Ватикана

Home / Ватикана / Събития

Монс. Ауза: съществената роля на жените за изграждането на мира


Жената има уникални и незаменими способности да укроти „ветровете на войната“, да обезвреди потенциалния остър сблъсък чрез „по-ефикасни решения“, насочени към диалог. Това подчерта постоянният наблюдател на Светия Престол в  ООН, монс. Бернардито Ауза, по време на срещата на тема „жени, мир и сигурност“, проведена в Ню Йорк.

Монс. Ауза отново изтъкна гледната точка на Светия Престол, въз основа на вече потвърденото от Папа Франциск, за ролята на жената по време на кризи и тяхното разрешаване. Според ватиканския представител, трябва да се работи, за да се възприеме на световно ниво съзнателността за това колко „фундаментално“ е действието на жената както за „превенцията на избухването на военни конфликти чрез посредничество и превантивна дипломация“, така и за „помирението и реконструкцията на обществата в следвоенните периоди, като се избягва повторното използване на оръжие“. „Техните особени качества да въвеждат ред в хаоса, сред разделените общности и мир в конфликтите“, както и „техният специален дар да възпитават хората към чувствителност и възприемане на нуждите на другите“, са съществени, за да се избегнат в днешния свят по-нататъшни войни“, подчерта монс. Ауза.

Ценната роля на жената е свързана с образованието. Според ватиканския наблюдател, твърде много момичета и жени „нямат пълен достъп до образование“ и това свежда жената да бъде „осъдена да има второстепенна роля в обществото и да бъде пречка тя да бъде чута“. Образованието е „качествен фактор“ и затова Църквата наброява „мнозинство“ от  жени и момичета, които работят в нейните „над 100 училища“ в цял свят, „от детската ясла до университета“, особено в регионите, където „жените и момичетата все още страдат поради дискриминацията“.

Третият аспект, свързан с другите, е борбата с бедността, чиито първи жертви са жените. „В различни райони на света липсата на здрава храна, на вода и на санитарни и хигиенни услуги, както и липсата на възможност за работа и за достойно възнаграждение, продължава да минира възможността жените да изпълняват своята роля в живота на семействата и в обществото като цяло“, посочи монс. Ауза, като зададе въпроса: „С толкова много пари, които са на разположение за оръжие, не може ли светът да пести средства, за да спаси загубата на човешки живот и за физическата невредимост на семействата и на домовете на тези невинни жертви, за да им се помогне те да превъзмогнат опустошенията на конфликтите и да им се позволи да станат дейци на мира?“.

man / rv