Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:
Радио Ватикана

Home / Църква / Икуменизъм

Католическо-православен документ за примата и синодалността


Смесената международна комисия за богословския диалог между Католическата и Православната църква, одобри важен документ със заглавие „Синодалност и Примат през първото хилядолетие. Към общото разбиране  в служба за единството на Църквата“. Срещата се проведе в Киети от 16 до 21 септември и бе съпредседателствана от католическа страна, от кард. Курт Кох, председател на Папския съвет за насърчаване на християнското единение и от православна от архиепископ Йов Телмесос Геча, представител на Вселенската патриаршия на Константинопол.

„Документът – посочва монс. Андреа Палмиери, подсекретар на Папския съвет за насърчаване на християнското единение – е плод на дълъг път, започнал с така наречения документ от Равена, одобрен през 2007. Там се потвърждава необходимостта от един примат в Църквата на местно, регионално и универсално ниво. Но трябваше да се уточни по какъв начин този примат трябва да бъде упражняван. Сега, с този документ – за чието изготвяне бе необходим дълъг труд, защото засяга един от най-важните проблеми в спора между католици и православни – имаме най-накрая обяснение на това как са се артикулирали синодалността и примата. Този модел от първото хилядолетие ще се превърне в насока за това, как да разрешим все още съществуващия проблем между католици и православни“.

Одобряването и приемането на този документ – продължава монс. Палмиери – „е само една стъпка по дългия път, който трябва да извървим. Но е важна стъпка, защото поставя първото хилядолетие като насока, като пример и модел, за да можем да разрешим все още неразрешените проблеми на църковно ниво. Тук намираме не само важна информация, но и необходима, за да можем да си представим упражняването на примата в контекста на синодалността, дори и в една най-накрая помирена Църква“.

В новия съвместен документ се откроява, че не съществува съмнение през първото хилядолетие за върховенството или примата на Римското седалище в реда на Църквите. Но това върховенство е упражнявано винаги в контекста на синодалността. „Ето защо, трябва в бъдеще да изясним какво означава точно това върховенство и как може да бъде упражнявано днес, за да бъде наистина едно служение на общение между Църквите“, отбелязва подсекретарят на ватиканското ведомство.

С приемането на новия документ, сега диалогът между католици и православни има солидна база, върху която да се продължи изучаването на онези, които могат да се превърнат в структури, гарантиращи общението между всички Източни и Западни Църкви. „Този документ отваря нов път, но не разрешава всички трудности. Въпреки това, ни позволява да бъдем оптимисти за бъдещето“, посочва монс. Палмиери.