Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:
Радио Ватикана

Home / Ватикана / Събития

Mонс. Юркович: не използвайте технологията за създаване на безработица


Липсата на достойни условия на труд, безработицата сред младите, въздействието на изменението на климата върху пазара на труда, това са само някои от големите въпроси, поставени от постоянният наблюдател на Светия престол, монс. Иван Юркович на 105-та сесия на Международната конференция на труда в Женева.

Като припомня на международната общност в конференцията по труда, апела на папа Франциск за стимулиране на растежа на заетостта на младите, като условие за развитието на цялото човечество, монс. Юркович припомни за моралното задължение, което носят участниците в международната конференция да създадат модели на икономика, които са възможно най-справедливи и приобщаващи.

Трябва да се съсредоточим върху системи на икономиката, които да инвестират в личността, в индивида и които не са ориентирани приоритетно към печалбата, т.е. успяват да се съчетаят технологични иновации с откриване на възможности за работа.

Тема, скъпа за папа Франциск - припомни монс. Юркович – който в енцикликата  Laudato si' призова за бдителност срещу изкушението да се пести, заменяйки човешкия труд с напреднали технологични инструменти.

Призивът към членовете на Международната организация на труда (МОТ), единствената международна организация, която обединява представители на работниците, предприемачите и правителствата - е за защита на човешкото достойнство във всички социални, икономически и политически сфери.

Глобализацията на трудовите и производствени процеси прави още по-спешна необходимостта от създаване на достойни условия на труд за всички, като по този начин превръща в наистина ползотворно забавянето на растежа на международната търговия.

За монс. Юркович,  специално внимание следва да се обърне на трудещите се в така наречените, развиващи се икономики, там, където има големи пропуски по отношение на заплатите и работното време. Обръщайки се конкретно към правителствата, постоянният наблюдател на Светия престол, се позовава на отрицателното въздействие на изменението на климата върху икономическото и социално развитие. Ситуация, която изисква съвместни решения, насочени към борбата с бедността, за да се възвърне достойнството на изключените и решения, насочени към опазване на околната среда.

an / rv