Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:
Радио Ватикана

Home / Папа Франциск / Аудиенции

Папата ще назначи Комисия за проучване на дяконата на жените


Специална Комисия, която да проучи въпроса с дяконата на жените и поясняване на причините поради които не е позволено на богопосветените жени да проповядват по време на литургията. Това са два от многобройните и деликатни въпроси, на които отговори папа Франциск, зададени му от представителки на Съюза на генералните настоятелки по време на среща във Ватикана. В дългия и импровизиран диалог, папа Франциск призова богопосветените жени да избягват опасностите на „феминизма“ и „слугинството“ в Църквата, които са в ущърб на „служението“.

Въпросите, зададени на папа Франциск са разделени на четири групи, конкретни, директни и в стила на Франциск, които според богопосветените жени по света се нуждаят от спешен и ясен отговор.

Женският поглед над Църквата

Първият въпрос се отнася до присъствието на жените при взимането на решения в Църквата. Папа Франциск изрази съгласието за увеличаването на отговорностите на различни нива от страна на женския персонал, в случаите в които не е предвидена юрисдикцията, свързана със свещенослужението. Това е така – пояснява папата – защото виждането на една жена може да спомогне за обогатяването като при подготовката на решението, така и при изпълнението му.

Комисия, проучваща постоянното дяконство на жените

Присъстващите на срещата припомниха, че жените вече са главните действащи лица в служението към бедните и болните, във вероучението и много други църковни служения, но представиха пред папата въпроса за разрешаването на постоянно дяконство на жените, така както в ранната Църква. Папа Франциск припомни на присъстващите, че древната роля на жените дякони не е все още изяснена, но изрази готовността са да създаде Комисия, която да проучи този въпрос.

Жените и проповядването по време на литургията

Монахините попитаха папа Франциск и за възможността да проповядват по време на литургията. Папата разграничи между проповедта изнесена по време на Литургията на Словото – която може да бъде поднесена без проблем от една жена, богопосветена или мирянка – и Евхаристийната литургия, по време на която проповедта е свързана с предстоятелстването на богослужението, което присъщо за свещеника. По-скоро папата предупреди присъстващите да се пазят от две изкушения: това на „феминизма“ – защото жената живее в Църквата с възвишеното достойнство, дадено ѝ от Кръщението  - и изкушението на „клерикализма“, което се наблюдава когато свещениците претендират да водят сами своите енории, без да насърчават синодалността и сътрудничеството, подкрепяни от миряни, които от удобство се оставят да бъдат „клерикализирани“.

Присъствието на жените при взимането на решения

Говорейки за по-голямото интегриране на богопосветените жени в живота на Църквата, папата изрази надежда за по-голямо тяхно присъствие в асамблеите на ведомството за богопосветените и в срещите, на които се обсъждат въпроси, които пряко ги засягат.

Служение, а не слугинство

Папа Франциск изрази своята висока оценка за „майчинството“ на богопосветените жени, което показват в грижата за бедните, болните, отхвърлените и нуждаещите се, но същевременно осъди онези случаи в които служението на монахините и тяхното присъствие не е насочено към грижата за душите, а е предимно „слугинско“ служение в енорийския дом.

Възможност за промяна на Кодекса

Някои от въпросите, зададени на папата, бяха насочени към настоящата реформа в много Конгрегации и Институти и възможните трудности от каноническо естество. Папата не отхвърли възможността за малки промени в закона на Църквата, но – подчерта той – това трябва да е резултат на преценката на компетентните власти.

Трудността за „окончателното обвързване“

Въпрос на богопосветена открои чувството у много младежи изправени пред „обвързването за цял живот“. Папа Франциск изрази своето съгласие, цитирайки казаното от него в Апостолическото насърчение Amoris Laetitia и още веднъж подчерта проблема за недостатъчната подготовка на бъдещите съпрузи за брака. Относно богопосветеният живот, папата припомни примера на свети Викентий от Паоли, който за един определен вид служение предпочете временните обети.

Харизми, пари и бедност

Строги бяха думите, с които папата се спря на онзи вид „търговия“, на която понякога сме свидетели при молбите за дарения за отслужването на Тайнствата и насърчи богопосветения живот да съхрани харизмата за бедността, която защитава от грешки и отклонения, но без да се подценява необходимостта от грижата за управлението на благата.

Мистички, не значи „мумии“.

Въпрос на монахиня бе насочен към наречието „социални активистки“, с което многобройни жени богопосветени са наречени заради тяхното служение сред най-бедните. Несъмнено – посочи папата – всяка богопосветена трябва да има и един мистичен живот, но това не означава да бъдеш като една „мумия“. Ако харизмата иска от теб да служиш, трябва да го правиш, въпреки злите езици и клеветите.

На пренебрегвайте почивката и мъдростта на по-възрастните

Папа Франциск завърши призовавайки богопосветените да не пренебрегват почивката и винаги да се съветват с по-възрастните или болните сестри в манастира: с техния опит и мъдрост те са живата памет на института.

svt/ rv