Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:
Радио Ватикана

Home / Папа Франциск / Аудиенции

Папа Франциск: Европа рискува да загуби хуманния си дух


„В Европа, която рискува да загуби хуманния си дух, нека Църквата все повече да се базира на Христовото милосърдие и да е насърчавана от Светия Дух, който я обновява“. Това посочи Папа Франциск  пред членовете на Конгрегацията за доктрината на вярата при приключване на пленарното заседание. Поздравления към Папата отправи префекта на ведомството, кард. Герхард Мюлер.

Папа Бергольо потвърди, че „милосърдието е главната опора на Църквата: първата истина на Църквата е Христовата любов“. Затова по време на Юбилея централно място трябва да имат „милосърдните дела за духовните и физическите нужди“, които, по думите на Папата, не са „набожност“, а „конкретна проява на това как християните трябва да предават състрадателния дух“:

„И когато накрая бъдем попитани дали сме нахранили гладния и напоили жадния,  ще бъдем още запитани дали сме помогнали на хората да премахнат съмненията, дали сме положили усилия да приемем грешниците, укорявайки ги или смъмряйки ги, дали сме успели да се преборим с невежеството, особено онова, което се отнася до християнската вяра и праведния живот“.

Папата отбеляза, че „истинското Божие милосърдие у Исус се превръща в любящо, тъй като Той стана човек за спасението на хората“:

„Християнската вяра, наистина, не е само познание, което да се съхранява в паметта, а истина,  която да пребъдва в любовта. Затова, наред с доктрината на вярата, трябва да се съхранява и ненарушимостта на обичаите, особено в най-деликатните сфери на живот. Верската принадлежност към Христовата личност е както действие на разума, така и морален отговор на неговия дар. Затова ви благодаря за вашия ангажимент и за отговорността, която поемате при третирането на случите със злоупотреба над малолетни от страна на клира“.

Грижата за ненарушимостта на вярата и на обичаите „е деликатна задача“, добави Папа Франциск, „тя изисква колективен ангажимент“, като се оценява и приноса на Консултантите и на Комисарите. В този смисъл, на всички нива на църковния живот „трябва да се насърчи необходимата синодалност“:

„По този начин допринасяте у вярващите да се предизвика нов мисионерски порив и по-голямо отваряне към трансценденталния аспект на живота, без който Европа рискува да загуби онзи хуманен дух, който, въпреки всичко, обича и защитава. Приканвам ви да продължавате да сътрудничите с консултативните органи, които помагат на Епископските конференции и на отделните епископи в грижата им за здраво вероучение, във време на бързи промени и увеличаваща се сложност на проблемите“.

Папата добави, че друг важен принос, предоставен от Конгрегацията за обновяването на църковния живот е „изследването на взаимното допълване между йерархични и харизматични дарове“. Хармонията между „единство и многообразие“  е белегът на онази Църква, която, „тласкана от Светия дух“, се обновява във всяко време:

„По логиката на единството в законното различие… йерархичните и харизматични дарове трябва да си взаимодействат за доброто на Църквата и на света. Свидетелството на това взаимно допълване днес повече от всякога е наложително и е красноречив израз на онова обичайно многообразие, отличаващо „църковната тъкан“, като отражение на хармоничното единство, обитаващо сърцето на Единния и Триединния Бог“.

man / rv