Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:
Радио Ватикана

Home / Ватикана / Събития

Монс. Томази призова да се преодолее безразличието към робството


„Международната общност трябва да отхвърли релативистичната култура,  допускаща печалбата на един човек от друг, третирайки го като предмет, налагайки му принудителен труд, или заробвайки го, за да изплати дълга си“. Това са думите на монс. Силвано Томази, постоянен наблюдател на Светия Престол към ООН в Женева, в обръщението му на 30-то заседание на Съвета на ООН за правата на човека.

Трябва да преодолеем „глобализацията на безразличието към ония, които, по различни причини, са поробени“, призова монс. Томази международната общност, горещо насърчавайки я да превърне безразличието в „обновено чувство на солидарност и братство."

Робството засяга 35,8 милиона души; 5,5 милиона са деца

Наблюдателят на Светия Престол повтори печалните цифри, според Международната организация по труда: 35,8 милиона души по света са доведени до състояние на робство, 5,5 милиона от 20-те милиона, въвлечени в принудителен труд, са деца. Подложени на най-голям риск са най-уязвимите групи: коренното население, малцинствата, онези, които се считат къто принадлежащи на „по-низши касти", както и нередовните мигранти. Секторите „с висок риск от съвременните форми на робство" са онези, в които трудът изисква вериги на производство: в селското стопанство, строителството, минното дело и текстилната промишленост. Монс. Томази поясни, че има и други форми на робство, които съществуват извън  експлоатацията при принудителния труд. Там, където много хора и предимно деца, биват въвлечени в света на проституцията, или биват превърнати в сексуални роби.

Посланието на Папата за Световния ден на мира

Монс.Томази припомни посланието на Папа Франциск за Световния ден на мира 2015 г., когато Папата говори за „жените, принудени да сключат брак, или са продадени с цел сключване на брак, или предадени в наследство на близък роднина при смърт на съпруга, без да имат правото да се съгласят или не." Монс. Томази изреди и други форми на робство, цитирани от Папата: "търговия с органи, или използвани като войници, като просяци, за незаконни дейности като производство или продажба на наркотици, или в прикрити форми на  международно осиновяване. "

За да се премахне това явление, се изисква глобална мобилизация

„Този исторически  нечовешки феномен на подчиняване на човек от човека, заяви монс.Томази, цитирайки думите на Папа Франциск, „крие своите корени и в миналото, в дълбоко залегнала концепция в същността на човешката личност, която признава възможността за третирането си като предмет. „Изправени сме пред световен феномен, който излиза извън компетенциите на една общност или нация", подчерта монс. Томази и "за да го отстраним, се нуждаем от мобилизиране в размер, сравним с този на самото явление".

Международно сътрудничество срещу трафика на хора

Нужно е да се поеме ангажимент, за да се прекрати този феномен, за да се защитят жертвите, да се работи за тяхното психологическо и педагогическо възстановяване, да се узакони поставянето под отговорност на виновните. Взимайки пример от усилията на католическата църква за борба със съвременните  форми на робство, държавите би следвало да гарантират чрез своето законодателство уважение на човешкото достойнството, когато става дума за миграция, заетост, осиновяване, във финансовите акции на офшорните компании и при продажбата на артикули, произведени с робски труд. Да се ангажират в търсене на ефикасни наказания за ония, които са съучастници и допринасят за тази нечовешка търговия, както и да водят съвместна борба срещу международната мрежа на организираната престъпност, контролираща трафика на хора и незаконния трафик на мигранти.

an/ rv