Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:
Радио Ватикана

Home / Папа Франциск / Проповеди

Папата: нека не бъдем пастири, които говорят много и слушат малко


„Хората разпознават, когато един пастир притежава онази праволинейност, която му придава авторитет“. Това бе един от пасажите на проповедта на Папа Франциск  на утринната литургия в параклиса на религиозния дом Санта Марта във Ватикана, фокусирана върху разликата между истинските проповедници на Евангелието и "лъжепророците".

Хората следват Исус, изумени, „защото Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците“ (Мат. 7:29). Папа Франциск разви своята проповед върху Евангелският откъс за деня и отбеляза, че хората усещат, когато един свещеник, епископ, или катехист,един християнин притежава онази последователност, която му придава авторитет. "Исус предупреждава учениците Си: да се пазят от "лъжепророци", като пояснява "къде са истинските пророци и къде са псевдопророците", "къдета са истинските проповедници на Евангелието и къде са онези, които проповядват друго евангелие, което не е истинското Евангелие", посочи Папата:

 „Има три ключови думи, за да се разбере това“, поясни Папата: "Говори, прави, и слушай!" Преди всичко, предупреди Светият Отец, като се върна отново към словата на Исус, "Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно… "(Мат. 7:21).

„Проповедниците говорят, правят, но им липсва друга нагласа, която е в основата на говоренето и на действието: липсва им слушането“. И пак Исус: "И тъй, всекиго, който слуша тия Мои думи и ги изпълнява…"(Мат. 7:24) : биномът говорене-действие не е достатъчен - подчерта Светият Отец ... често ни заблуждава. Исус променя бинома и казва: да слушате и правите, да прилагате на практика: ".  "И тъй, всекиго, който слуша тия Мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък;" (Мат. 7:24)

А онзи, който чува думите, но не ги разбира, оставя ги да преминат, който не слуша сериозно и не ги прилага в действителността, ще бъде като онзи, който е построил къщата си на пясък (Мат. 7:26).

Когато Исус предупреждава учениците Си "да се пазят от "лъжепророци", той казва: „По плодовете им ще ги познаете". И тук, по поведението им: говорят, вършат чудеса, правят велики дела, но тяхното сърце не е отворено за Божието Слово, те се страхуват от мълчанието на Божието Слово, това са "псевдохристияните", "лъжепроповедниците". Правят добри неща, но им липсва камъкът".

Липсва им, "скалата на Божията любов, скалата на Божието слово", уточни Папата. „ И без тази скала, не могат да пророкуват, не могат да градят, защото накрая всичко рухва, срива се. Те са „лъжепастирите“ светските пастири, пастирите или християните, които говорят твърде много, и се страхуват от тишината. Те действат, дори повече, отколкото трябва. Но не са в състояние да слушат, правят само онова, за което говорят, а не онова, което проповядва Бог ":

"Да си припомним тези три думи, те са знак: "Говори, прави, и слушай". Онзи, който говори и прави, само, не е истински пророк, не е истински християнин, и в крайна сметка всичко рухва: той не е на скалата на Божията любов, не е твърд като камък. А оня, който знае да слуша, и слушайки, прави, със силата на словото на друг, а не със своето собствено слово,той остава в твърдостта. Въпреки че е скромен човек, че не изглежда важен, колко ли същински, важни са в Църквата!“ , възкликна Папа Франциск. „Колко важни архиереи, свещеници, колко истински верни, които слушат и, слушайки вършат! "

Един пример от наше време, е Майка Тереза ​​от Калкута, която „не говореше, а в тишината знаеше как да слуша. Тя направи толкова много! Не рухна, не се срина,  нито тя, нито делото й ", с възторг отбеляза Светият Отец. "Великите знаят как да слушат и слушайки, правят така, че тяхната вяра и тяхната сила да са на скалата на любовта на Исус Христос. Нека слабостта на Исус, който  от силен стана слаб, за да направи нас силни, ни придружава в тази литургия, и ни учи как да слушаме, и как да правим, слушайки, а не следвайки нашите думи" заключи Папата.

an / rv