Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:
Радио Ватикана

Home / Папа Франциск / Аудиенции

Папата: Францисканското призвание означава снижение и братство


„Бъдете малки и бедни, както Свети Франциск е поискал с Правилото“. С това насърчение за запазване на собствената си идентичност, Папа Франциск се обърна към участниците в Генералния капитул на Ордена на по-малките братя, които прие на аудиенция във ватиканската зала „Клементина“. Светият Отец посочи, че „снижението“ и „братството“ са главните елементи на францисканската идентичност:

„Снижение означава също така да излезем от собствените си граници, от индивидуалните виждания и схеми, означава да се отиде отвъд структурите (които също могат да бъдат полезни, ако се използват мъдро), отвъд навиците и сигурността, за да се засвидетелства конкретната съпричастност към бедните, нуждаещите се, емаргинираните, чрез истинско поведение на споделяне и служение“.

„Братство“, за да сме надеждни свидетели на Евангелието, такива, каквито се показаха християните при основаването на Църквата, „обединени от любовта“, „готови за взаимно отдаване и прошка“, „солидарни в милосърдието, състраданието, взаимопомощта, единни при споделянето на радостта, на страданието и житейския опит“:

„Вашето монашеско семейство е призвано да изразява конкретно братството, чрез възобновяване на взаимното доверие, подчертавам: взаимно доверие – в междуличностните отношения, за да може светът да види и повярва, като признае, че Христовата любов лекува раните и обединява“.

Папа Бергольо посочи, че „от тази гледна точка е важно да се възстанови съзнанието, че сме носители на милосърдие, любов и помирение“: „Ще осъществявате  успешно това призвание и тази мисия, ако винаги бъдете орден, който „отива съм другите“.

След това Папата припомни, че  е важно „да се води християнско и религиозно съществувание, без да се злослови и спори, като се съхранява спокойният диалог с всички,… като се възвестява мир и скромен начин на живот, със задоволство от онова, което ни се предлага“.

Папа Франциск подчерта, че „това изисква решително усилие за прозрачност, при етично и солидарно използване на благата, чрез скромен и очистващ начин на живот“.

Папа Берголяо насърчи към поверяване на Светия Дух, за справяне с най-спешните предизвикателства: „численото намаляване, стареенето и спада на новите призвания“.

Накрая Папата окуражи: „Вие сте наследили авторитетност сред Божия народ, благодарение на  снижението, братството, благостта, скромността, бедността. Моля ви, запазете я! Не я губете! Хората ви обичат!“.

man/ rv