Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:
Радио Ватикана

Home / Общество / Семейство

Германия: резултати от въпросника за Синода за семейството


Епископската Конференция на Германия публикува на интернет страницата си www.dbk.de документа "Призванието и мисията на семейството в Църквата и в съвременния свят. Отговори на Епископската Конференция на Германия на въпросите по отношение на приема и размисъла над "Relatio Synodi" в подготвителния документ за XIV Обща асамблея на Синода на епископите през 2015 г.". Както и миналата година, изследването привлече вниманието на вярващите. Отговорите показват, че вярващият все още има голямо доверие в модела на брака като тайнство и в традиционното семейство.

Въпреки това, има оплаквания от мнозина, че въпросите често са формулирани, използвайки специфични и трудноразбираеми термини. Вярващите подчертават също прекалената обширност на 46-те въпроса. Затова често верните и църковните групи не са отговаряли на всички въпроси и статистически погледнато активността на хората е  по-малка в сравнение с участието им в попълването на въпросника на извънредния Синод на епископите през миналата година.

В епархийските равносметки са били включени и съображенията на експерти по проблемите на брака и пастирската семейна дейност, на семействата, на образователните институции, както и гласуванията на консултативните съвети на епископите (свещеници, епархийски пастирски съвети, църковни съвети).

В документа, изпратен до секретариата на Синода на епископите на 15 април, Епископската конференция подчертава, че получените отговори показват, че по-голямата част от германските верни очакват по-голямо разбиране в Църквата за формите на живот, които не напълно съответстват на евангелските норми и католическия морал. Повечето от отговорите са на въпросите, свързани с отношението към разведените и повторно венчани двойки, с вярващите, които живеят в граждански брак или само съжителстват, както и за хомосексуалните съюзи. Тук повечето от вярващите очакват развитие на учението на Църквата и по-голяма отвореност към реалностите на семейния и социалния живот днес.

Голямо внимание се отделя на социалните проблеми на семействата с възрастни членове, болни или инвалиди, на многодетните семейства и на тези с един родител. Както и през миналата година, бяха анализирани отговорите на въпроси, които заемат над 1000 страници. Въз основа на това, германските епископи са взели своето становище, изпратено до секретариата на Синода, което заедно с това на всички други епископи конференции, ще бъде анализирано във връзка с подготовката на "Instrumentum laboris" - основа на работата на Синода на епископите през следващия октомври.

 vik/rv