Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

проповед

Във втората неделя от Великия пост и Св. Марко ни разказва за Христовото Преображение

Във втората неделя от Великия пост и Св. Марко ни разказва за Христовото Преображение

Само вярата може да победи страхът да отворим живота си за Христос

24/02/2018 17:12

Евангелието за втората неделя от Великия пост ни предлага епизода в който Исус се преобразява пред уплашените ученици. Евангелският разказ коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани:

Отец Раниеро Канталамеса

Отец Раниеро Канталамеса

Великопостни проповеди във Ватикана

23/02/2018 16:39

Вдъхновен от призива на свети Павел до Римляните „Облечете се в Господа Исус Христос“ (13, 14), отецът Раниеро Канталамеса, проповедник на Папския дом, ще посвети своите Великопостни проповеди в параклиса на „Редемпторис Матер“ във Ватикана пред папата и Римската курия на светците. 

 

Исус в пустинята

Исус в пустинята

Да следваш Исус, означава да станеш подобен на Него

17/02/2018 16:44

Неделното евангелие ни представя Исус, който е отведен от Духа в пустинята и бива изкушаван от Сатаната. След арестуването на Йоан, Той отива в Галилея и започва да проповядва Царството Божие, казвайки: „Времето се изпълни и наближи Царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието“

Исус очиства прокажения (Марк.1,40-45).

Исус очиства прокажения (Марк.1,40-45).

Исус иска да докосне и нас, понеже и ние сме прокажени

10/02/2018 10:13

Евангелието за VI-та неделя от обикновеното време ни предлага епизода в който един прокажен моли Исус да го очисти от болестта. Евангелският разказ коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани:

Папа Франциск на гереналната аудиенция

Папа Франциск на гереналната аудиенция

Папата: чрез Евангелието и проповедта Бог диалогира със своя народ

07/02/2018 14:17

„Словото Божие влиза през ушите, стига до сърцето и отива в ръцете, в добрите дела“. На генералната аудиенция папа Франциск задълбочи темата за смисъла на Евангелието и на проповедта по време на Литургията на Словото, продължавайки цикъла от катехистични беседи, посветени на Светата Литургия.

Христовото евангелие

Христовото евангелие

Исус иска да ни излекува и да ни даде щастието

03/02/2018 16:48

"А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл. 
И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете“. (Мк. 1, 38-39)

Исус призовава Симон Петър и Андреа да Го следват

Исус призовава Симон Петър и Андреа да Го следват

Нашата вяра трябва да се основава на Исус

20/01/2018 16:32

В неделният евангелски откъс, Евангелист Марко ни представя първата проповед на Исус пред народа. Тази проповед е много кратка, но е успешен синтез на основните теми на Неговото проповядване: завършека на времената, Царството Божие, покаянието и вярата в Евангелието.