Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

о. Йоан Хаджиев

Ако семето не умре, не ще даде плод

Ако семето не умре, не ще даде плод

Със своята смърт, Христос отвежда всичко и всички към Отца

17/03/2018 16:50

Неделният евангелски откъс следва непосредствено разказът за триумфалното влизане на Господ в Йерусалим. Всички изглежда приемат Исус: дори някои гърци, преминаващи през града, отиват да му се преклонят. Това е контекстът, в който Йоан започва своя разказ за страданието на Христос.

 

Исус и Никодим, четвърта неделя от Великия пост

Исус и Никодим, четвърта неделя от Великия пост

На упование в Бога се учим през целия си живот

10/03/2018 12:09

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани, коментира Евангелието за IV-та неделя от Великия пост в което Исус казва на Никодим:  "Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него“.

Исус изгонва търговците от Йерусалимския храм

Исус изгонва търговците от Йерусалимския храм

Какво има в нашата душа и доколко е истинска вярата ни?

03/03/2018 17:48

Неделният евангелски откъс за трета постна неделя ни разказва за Исус, който се възкачва в Йерусалим, защото „наближава Пасхата юдейска“. В Храма, Исус „намира продавачи на волове, овци и гълъби, и менячи на пари... И като направи бич от върви, изпъди из храма всички....

Във втората неделя от Великия пост и Св. Марко ни разказва за Христовото Преображение

Във втората неделя от Великия пост и Св. Марко ни разказва за Христовото Преображение

Само вярата може да победи страхът да отворим живота си за Христос

24/02/2018 17:12

Евангелието за втората неделя от Великия пост ни предлага епизода в който Исус се преобразява пред уплашените ученици. Евангелският разказ коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани:

Исус в пустинята

Исус в пустинята

Да следваш Исус, означава да станеш подобен на Него

17/02/2018 16:44

Неделното евангелие ни представя Исус, който е отведен от Духа в пустинята и бива изкушаван от Сатаната. След арестуването на Йоан, Той отива в Галилея и започва да проповядва Царството Божие, казвайки: „Времето се изпълни и наближи Царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието“

Исус очиства прокажения (Марк.1,40-45).

Исус очиства прокажения (Марк.1,40-45).

Исус иска да докосне и нас, понеже и ние сме прокажени

10/02/2018 10:13

Евангелието за VI-та неделя от обикновеното време ни предлага епизода в който един прокажен моли Исус да го очисти от болестта. Евангелският разказ коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани:

Исус призовава Симон Петър и Андреа да Го следват

Исус призовава Симон Петър и Андреа да Го следват

Нашата вяра трябва да се основава на Исус

20/01/2018 16:32

В неделният евангелски откъс, Евангелист Марко ни представя първата проповед на Исус пред народа. Тази проповед е много кратка, но е успешен синтез на основните теми на Неговото проповядване: завършека на времената, Царството Божие, покаянието и вярата в Евангелието.