Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Аудиенции

Папата към новите посланици: приемайте и закриляйте мигрантите

Папа Франциск с новите посланници към Светия престол - REUTERS

17/05/2018 12:14

Папа Франциск прие на аудиенция във Ватикана новите посланици на Танзания, Лесото, Пакистан, Монголия, Дания, Етиопия и Финландия, акредитирани от днес към Светия престол. Още в началото на своето слово към тях папата подчерта отговорността и важната роля на международната дипломация, насочена винаги към насърчаването и хармонията без „никога да се измества от релсите на единството на човешкото семейство и на достойнството на всеки един от неговите членове“.

Цялостно развитие

Поради тази причина „Църквата е убедена, че общата цел на цялата дипломатическа дейност трябва да бъде развитието, цялостното развитие на всеки човек, мъж и жена, дете и възрастен, и това на нациите в лоното на една глобална рамка на диалог и сътрудничество в служба на общото благо“.

Да се победи безразличието

В седемдесетата годишнина от приемането от страна на ООН на Всеобщата декларация за човешките права, призивът на папа Франциск бе да се приложи на практика един обновен дух на солидарност към „всички наши братя и сестри, особено към онези, страдащи поради бедността, болестите и подтисничеството“.

Според папа Франциск „никой не може да пренебрегне нашата морална отговорност да се преборим с глобализацията на безразличието, с това да се преструваме, че не виждаме нищо пред трагичните ситуации на несправедливост, които изискват един незабавен хуманитарен отговор“.

Миграните

Един от най-належащите проблеми за международната общност, пред които и новите посланици са призовани да се изправят, е този на бежанците и мигрантите, принудени да бягат от войните и глада, обект на преследвания, бедност и упадък на околната среда, което ги задължава да напуснат своите домове и земи.

Този проблем според папа Бергольо, „има неразривно етично измерение, което надхвърля националните граници и схващания, ограничени до сигурността и личния интерес. Въпреки сложността и деликатността на свързаните с това политически и социални въпроси, отделните нации и международната общност са призовани допринесат максимално според своите възможности за омиротворяването и помирението, чрез решения и политики белязани преди всичко от състраданието, далновидността и смелостта.

Сътрудничество без насилие и измама

Във време на епохални промени, които изисква мъдрост и проникновение от страна на всички онези, които имат при сърце мирното и просперитетно бъдеще за идните поколения, папата призова да се укрепи сътрудничеството, за да се сложи край на всяка война:

„Моето пожелание е, вашето присъствие и дейност в лоното на дипломатическата общност на Светия престол да допринесе за израстването в онзи дух на сътрудничество и взаимно участие, което от съществено значение, за да се отговори ефективно на днешните радикални предизвикателства. От своя страна, Църквата, убедена в отговорността, която имаме едни за други, насърчава всяко усилие на сътрудничество без насилие и без измама, за изграждането на света в дух на истинско братство и мир“.

svt/ rv

17/05/2018 12:14