Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Общество \ Справедливост и мир

COMECE за европейската интерграция на Западните Балкани

Срещата в Триест за Западните Балкани, 12 юли 2017 - ANSA

16/05/2018 08:00

15 години след срещата на високо равнище за Западните Балкани и тяхната европейска интеграция, която бе проведена в Солун и която затвори вратата пред европейската перспектива на региона, понастоящем тази част от Стария континент отново е в центъра на вниманието на общностите институции. И COMECE (Комисията на епископските конференции на държавите от ЕС) реши да даде своя принос за този процес на интеграция, предлагайки документа „Интеграцията на Западните Балкани – обещание за мир и източник на развитие?”, предвид предстоящата среща на върха в София, предвидена за идващия 17 май. Анализът, който прави COMECE, е плод на интензивен диалог с епископите на местните католически църкви.

Богата историческа и културна идентичност

„Католическата църква подкрепя проекта за европейска интеграция на региона още от самото начало”, се чете в документа, който цитира и думите на папа Франциск: „Европа е призована да бъде обещание за мир и източник на развитие, за самата себе си и за целия свят”. Вниманието на Светия Отец към Балканите се вижда и от неговите апостолически визити в региона: в Албания през 2014 г. и в Босна и Херцеговина през 2015 г. Именно заради тяхното богато културно и историческо наследство, Западните Балкани са неразделна част от европейското семейство и място за среща между Изтока и Запада”, се твърди в епископския документ, който може да се прочете на английски език на сайта www.comece.eu

Няма алтарнатива на интеграцията

Затова, според COMECE, „въпреки нарастващите намеси от страна на различни външни фактори” в района, няма друго достоверно решение, освен пътя на европейската интеграция. Шестте балкански държави, за които става въпрос, са Сърбия и Черна гора, които вече са започнали преговорите по присъединяването; Македония и Албания, които очакват потвърждение от Съвета на ЕС за започване на преговори; Босна и Херцеговина и Косово, които са започнали процеса на присъединяване към ЕС.

Равноправно партньорство за обновен проект

В направения от европейските епископи анализ се дава съвет  „процесът на европйска интеграция на Западните Балкани да се базира на равноправно, глобално и отговорно партньорство”, което да спомогне за „развитието на хората, на семействата и на общностите, за помирение и траен мир”. Според документа, „един по-голям ангажимент на ЕС в региона ще стимулира борбата срещу корупцията и организираната престъпност, независимостта на съдебната система и ще доведе до по-голяма прозрачност в публичните финанси”.

Безработица и емиграция на млади хора

В документа на COMECE се потвърждава положението, за което бяха съобщили и местните епископи: „трудна демографска сдитуация, голяма емиграция, голяма безработица сред младите хора”. Затова е важна и ролята на църквите и религиозните общности, доколкото те предоставят социални, възпитателни и здравни услуги.

Насърчаване на помирението и мира

Като се има предвид трагичната история на сраните от бивша Югославия, COMECE е на мнение, че „без справедливост не е възможно помирение, а без помирение не може да се постигне траен мир”. Затова ЕС трябва да има по-активна роля, като се защитават и насърчават правата на всички религиозни и етнически общности, независимо дали те представляват мнозинство или малцинство. Затова е необходим и „диалог между всечки ключови фактори в района”.

Ролята на църквите и религиозните общности

„При европейската интеграция трябва да се съхраняват и насърчават наличните религиозни и културни различия”, като се има предвид, че векове наред Западните Балкани са били пример на религиозно съжителство”, се посочва още в документа, като се уточнява, че „способността на религиозния диалог да изгражда мостове допринася положително за дългосрочните цели за развитие и мир”.

man / rv

16/05/2018 08:00