Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата по света

Австралийските епископи: Консултативна група по проблемите с насилията над малолетни

Благодарности на Кралската комисия за борбата й със насилията над малолетни, Канбера, 15 декември 2017 - EPA

08/05/2018 09:00

Консултативна група ще играе ключова роля при проследяването на точния отговор, даван от Католическата църква във връзка със скандала със сексуалните насилия над малолетни. Консултативната група е учредена от Епископската конференция на Австралия, в отговор на проблемите с извършените злоупореби.

Задачата на Консултативната група

В комюнике, архиепископ Денис Харт, председател на Епископската конференция, пояснява, че новосъздадената Консултативна група ще има задачата да проследява извършената  дейност въз основа на препоръките на Кралската комисия, която работи на институционно ниво по темата за злоупотребите с малолетни  и въз основа на препоръките на „Съвета за истина, правосъдие и оздравяване”, който ръководи поетия от Църквата ангажимент по същия въпрос. Задачата на Консултативната група е тази да дава предложения във връзка с необходимите реформи, които институциите и католическите общности ще трябва да осъществят, за да се превърнат в сигурни и прозрачни места.

Да се работи съвместно

Архиепископ Харт изтъква, че е необходимо „да се работи съвместно, за да се установят празнотите и да се проследи напредъка, направен досега във всичките райони на Църквата в Австралия, в отговор на кризата, на препоръките на Кралската комисия и на работата на „Съвета за истина, правосъдие и оздравяване”. Групата ще бъде ръководена от Джак де Грот, докато нашата роля ще бъде тази да окуражаваме всички католически органнизации – както светски, така и религиозни, или принадлежащи към Епископската конференция – за тяхното присъединяване към онази култура, която се е поучила от урока с драмата на сексуалните насилия над малолетни”.

man / rv 

08/05/2018 09:00