Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Документи

През април папата се моли за икономика, насочена към общото благо

Населението в Уганда посреща папа Фанциск. Кампала, 28 ноември 2015 - ANSA

24/04/2018 12:54

За да могат икономистите да имат смелостта да отхвърлят всяка икономика на изключването и да знаят как да откриват нови пътища. Така е формулирано общото молитвено намерение на Папа Франциск за месец април. В него Светият Отец призовава за една икономическа визия, която да благоприятства цялостното развитие на народите, справедливото разпределение ресурсите, гарантирането на достоен труд и насърчаването на поместните начинания. Икономическият напредък, трябва да бъде ясно насочен към универсалното общо благо, приобщаването и инвестирането в човешките ресурси.

Освен непосредствения и практически аспект на оказване на материално облекчение на нуждаещите се наши братя и сестри, международната общност е изправена пред предизвикателството да намери дългосрочни политически, социални и икономически отговори на въпросите, които надхвърлят националните и континенталните граници и засягат цялото човешко семейство.

Борбата срещу бедността не е просто технически и икономически проблем, а преди всичко морален, призоваващ за глобална солидарност и развитие на по-справедливи подходи към конкретните нужди и стремежи на хората и народите по света. В светлината на тази трудна задача, инициативата на вашата фондация е особено навременна. Взимайки вдъхновение от богатото наследство на социалната доктрина на Църквата, настоящата Конференция изследва, от различни гледни точки, практическите и етични последици от сегашната световна икономика, като в същото време полага основите на икономическа и бизнес култура, която е по-приобщаваща и зачитаща човешкото достойнство. Както често посочваше св. Йоан Павел II, икономическата дейност не може да се осъществява в институционален или политически вакуум (вж. Centesimus Annus, 48), но носи съществен етичен елемент; тя винаги трябва да стои в служба на човешката личност и универсалното общо благо.

Една икономическа визия, насочена единствено към печалбата и материалното благополучие, както ни показва всекидневният опит, не е в състояние да допринесе по положителен начин за глобализацията, която благоприятства цялостното развитие на народите в света, справедливото разпределение на земните ресурси, гарантирането на достоен труд и насърчаването на частната инициатива и поместните начинания. Икономиката на изключването и неравенството (вж. Evangelii Gaudium, 53) доведе до увеличаването на обезправените и отхвърлените, смятани за непродуктивни и безполезни. Ефектите се усещат дори и в нашите по-развити общества, в които растежът на относителната бедност и социалното загниване представляват сериозна заплаха за семействата, за свиващата се средна класа и по особен начин за нашите младежи. Процентът на безработицата сред младите хора не само е скандал, който трябва да бъде решен първо и преди всичко от икономическа гледна точка, но също така, и не по-малко спешно, като социална болест, защото младежите са ограбени от надежда и огромните им енергийни ресурси, креативност и визия биват пропиляни.

Надявам се, че вашата конференция ще допринесе за създаването на нови модели на икономически напредък, по-ясно насочени към универсалното общо благо, приобщаването и цялостното развитие, създаването на работа и инвестиции в човешките ресурси. Вторият Ватикански събор правилно посочи, че, за християните, икономическата, финансовата и стопанската дейност не могат да бъдат отделени от задължението да се стремим към усъвършенстване на мирския ред в съответствие с ценностите на Божието царство (виж Gaudium et Spes, 72). Вашето призвание е в служението на човешкото достойнство и изграждането на свят на автентичната солидарност. Просветени и вдъхновени от Евангелието и в ползотворно сътрудничество с местните Църкви и техните пастири, както и с други вярващи и хора с добра воля, нека вашата работа винаги да допринася за развитието на тази цивилизация на любовта, която обгръща цялото човешко семейство в справедливост и мир.

За всички вас и вашите семейства, призовавам Господната благословия за мъдрост, радост и сила.

Папа Франциск, Обръщение към участниците в Международната конференция на фондация Centesimus Annus Pro Pontifice, 13 май 2016

bp/ rv

 

 

24/04/2018 12:54