Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата по света

Епископите от Европа и Африка: войните и бежанците плод на глобализацията

Европейските и африканските епископи на срещата във Фатима - RV

17/04/2018 09:30

„Глобализацията е динамичен и поливалентен процес, засягащ всички сфери на живота, а нейните отрицателните аспекти изискват смела и активна бдителност от страна на свещеници, богопосветени, миряни, вярващи и всички хора с добра воля“. Това се чете в заключителната декларация на европейски и африкански епископи след семинар на тема „Значението на глобализацията за Църквата и културите в Европа и Африка“, който се проведе  от 12 до 15 април в богородичното светилище във Фатима, Португалия. Организатори на срещата се Съвета на европейските епископски конференции (Сеек) и Симпозиума на Епископските конференции в Африка и Мадагаскар (СЕКАМ).

„От една страна, глобализацията предлага солидарност между народи и нации; може да служи за справедливостта и мира; може да споделя духовните и материални богатства на локално и световно ниво; може да разпространява идеи и благородни ценности – пишат епископите. От друга, глобализацията, когато е белязана от греха, както се представя в последно време, предизвиква дълбока пропаст между богати и бедни, силни и слаби; засилва борбата за власт, за печалба и хедонизъм; разрушава наследството на богати култури, на духовността и човешкото достойнство, разгражда основите на съществуванието, като безусловното право на живота (аборта, евтаназията, евгетиката). В някои райони на света се констатира известен ирационален постмодернизъм, който води до превръщането на животинското в човешко и човешкото в животинско“.

Умножаването на въоръжените конфликти, като драмата на бежанците и мигрантите, са горчив резултат от глобализацията - констатират епископите от Европа и Африка. Църквата настоява за уважение към творението, човешката идеология, хуманизма и към човека, създаден по Божи образ и подобие и носител  на присъщо достойнство“.

„Еротизирането на обществото, пансексуализма и джендер идеологията заплашват брака и семейството – се чете в декларацията на епископите. Вследствие на това, се оформя едно все по-атомизирано общество лишено от трайни отношения, което осъжда всеки на самота. Първата жертва на тези злокачествени предложения са младежите, но с голяма надежда гледаме към следващия Синод. Тези идеологии са огромна тежест за техния бъдещ живот, който трябва да бъде базиран на верността, уважението между съпрузите и членовете на семейството. Затова, отрицателните аспекти на глобализацията изискват смела и активна бдителност от страна на свещеници, богопосветени, миряни, вярващи и всички хора с добра воля“.

Европейските и африканските епископи отправят апел за „действена подкрепа на семействата и тяхната възпитателна дейност. Необходимо е насърчаването на личните контакти, както и правилното използване на средствата за комуникация. Без да се забравя, че защитата на бедните, болните, маргинализираните и слабите, не е опция , а приоритет“.

Накрая епископите от Европа и Африка поверяват на Дева Мария Фатимска църковните общности на двата континента, просейки от Бог дара на мира за целия свят, особено в зоните в които продължават въоръжените конфликти“.

dg/ rv

17/04/2018 09:30