Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Исус очаква от нас да бъдем Негови свидетели

Възкръсналият Христос и апостолите - RV

14/04/2018 10:21

III пасхална неделя – 15 април 2018

"Така трябваше Христос да страда и на третия ден да възкръсне от мъртвите". (Лука 24,35-48)

Евангелието на Лука за Третата пасхална неделя ни прави свидетели на срещата на възкръсналия Исус с апостолите, които все още не разбират какво означава възкресението Му. Тогава Христос яде пред тях късче печена риба и вощен мед, като им казва: „Ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, писано в Закона Мойсеев и у Прорците и в псалмите“…“Тъй е писано  и тъй  трябваше Христос да страда и на третия ден да възкръсне от мъртвите“. Евангелският разказ коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани:

Скъпи братя и сестри,

Христос Воскресе! Днес ще размишляваме за срещата на възкръсналия Исус с апостолите. Не всички от тях са били видели с очите си живия Месия, само са били чували разказите на Св. Петър и на учениците от Емаус. Те вече са вярвали, че Исус е възкръснал от мъртвите, но не са могли да разберат какво точно означава това. Затова Христос е трябвало да им се яви, за да подкрепи слабата им вяра.

Появата на Исус сред учениците предизвиква голямо учудване и страх. Но Исус им доказва, че не е само дух, а е същият Исус, който те познават. Въпреки че тялото Му е вече прославено, Исус е запазил изцяло своята божествена и човешка природа. Св. Лука държи много да подчертае, че апостолите не са вярвали напълно във Възкресението на Исус, особено на тялото Му. По времето, когато са живели апостолите, вече са се появявали различни грешни теории, според които човешката природа на Исус не е била реална, а привидна. Затова вярата на апостолите не е в резултат на масова заблуда, а е плод на срещата им с Исус, който яде с тях риба и им показва раните на ръцете си.   

Исус иска от своите ученици да бъдат Негови свидетели. Тази дума е много важна, понеже показва, че апостолите сами са преживели и видели как се е изпълнила мисията на Исус на земята. Исус очаква и от нас да бъдем Негови свидетели, най-вече следвайки вярно нашата вяра. Понеже ако Го обичаш, ще спазваш и Неговите заповеди.

Амин.

14/04/2018 10:21