Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Аудиенции

Генерална аудиенция : Кръщението е вратата към християнския живот

Папа Франциск на генералната аудиенция - REUTERS

11/04/2018 13:39

Кръщението, първото от Тайнствата, „е вратата, която позволява на Христос Господ да живее в нас, а на нас да се потопим в неговата Тайна и да живеем единени с Него, за да сътрудничим в Църквата, всеки според своето състояние, за преобразяването на света“. Това каза папа Франциск в катехистичната си беседа на генералната аудиенция, която посвети на Кръщението.

На 25-те хиляди вярващи и поклонници, сред които малка група от енория „Свети Михаил Архангел“, гр. Раковски, водена от отец Румен Станев, папа Франциск връчи и „задача за вкъщи: да се опитаме да разберем датата на нашето кръщение, за да го честваме като „втори рожден ден, рождения ден на нашето възраждане“.

С Кръщението – каза папата – „Пасхата на Христос, със своята новост, ни достига, за да се преобразим по негов образ: кръстените принадлежат на Исус Христос, той е Господар на тяхното съществувание“. Оттук препоръката на папата да се „кръщават децата, защото с Кръщението в детето влиза Светия Дух, който укрепва в него християнските добродетели, които след това ще процъфтят“.

Думата „кръщение“ – посочи папата – „е превод на гръцката дума „baptizein”, което означава „потопявам“. Потапянето във водата е общ ритуал за различни вероизповедания и изразява прехода от едно условие в друго, знак на очистването за едно ново начало. Но за нас християните – каза папата – „не трябва да ни убягва факта, че ако тялото е това, което е потопено във водата, душата е тази, която е потопена в Христос, за да получи прошката и да се озари с божествената светлина. По силата на Светия Дух, Кръщението ни потопява в смъртта и възкресението на Христос, удавяйки в кръщелния купел стария човек, доминиран от греха, разделящ от Бог, и правейки да се роди новия човек, пресътворен от Исус. В него всички чеда на Адам са призвани към нов живот“.

Папа Франциск призова присъстващите да си припомнят последните думи на Възкръсналия към Апостолите. „Тези думи са един точен мандат: Идете и правете ученици всички народ, кръщавайки ги в името на Отца и Сина и Светия Дух“ (Мт. 28,19). Чрез кръщелното измиване, онзи който вярва в Христос е потопен в самия живот на Троицата. Водата при Кръщението не е каква да е вода, а водата над която е призован Светия Дух, който дава живот“. Папа Франциск припомни думите на Исус към Никодим, чрез които му обяснява раждането от божествения живот: „ ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие; роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух“ (Йоан 3,5-6). „Ето защо – каза папата – Кръщението е наречено възраждане: ние вярваме, че Бог ни е спасил чрез своето милосърдие, с водата на възраждането и обновата в Светия Дух“ (Тит 3,5)”.

„Потопявайки ни в Христос, Кръщението ни прави членове на неговото Тяло, Църквата, и участници в нейната мисия по света“, каза папата, цитирайки Катехизиса на Католическата църква.

„Жизнеността, която извира от кръщелният извор – продължи папата – е илюстрирана от Исус с думите: „Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод“ (Йоан 15,5). Същия живот, този на Светия Дух, преминава от Христос към кръстените, обединявайки ги в едно само Тяло (1 Кор 12,13), помазано със светото миро и подхранвано на евхаристийната трапеза. Кръщението – посочи още папата – позволява на Христос да живее в нас, а на нас да живеем единен с Него, за да сътрудничим в Църквата, всеки според своето условие, за преобразяването на света“.

Получено само веднъж, кръщелното потапяне озарява целия наш живот, водейки нашите стъпки до Небесния Йерусалим. Съществува едно преди и едно след на Кръщението. Тайнството предполага един път на вярата, който наричаме катехуменат, красноречив когато онзи, искащ Кръщението е възрастен. Но също и децата, още от древността, са кръстени във вярата на своите родители“.

„Никой не заслужава Кръщението, което винаги е безвъзмезден дар за всички, възрастни и новородени. Но както се случва със семето пълно с живот, този дар се захваща и носи плод в почва, подхранвана от вярата. Кръщелните обещания, които всяка година подновяваме по време на Пасхалното бдение, трябва да бъдат възродявани всеки ден, за да може Кръщението да „направи подобен на Христос“ онзи, който го е получил, правейки го наистина „един друг Христос“, завърши папата.

svt/ rv

11/04/2018 13:39