Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата по света

Пасхално послание на патриарх Вартоломей към православните вярващи

Патриарх Вартоломей - AP

08/04/2018 09:30

„Православният вярващ има една особена причина и силно основание да се бори срещу социалното зло, защото всеки път живее интензивно антитезата между Последните Неща и историческите данни. От православна гледна точка филантропичното служение и помощта към брата, лишен от необходимото, са следствие и израз на евхаристийния характер на Църквата“. Това пише Вселенския патриарх Вартоломей в своето послание за православната Пасха, която ще бъде отбелязана на 8 април.

„Опитът от Възкресението на Христос, от върховната спасителна победа на Живота над Смъртта – се чете в посланието - е ядрото на вярата, на божествения култ, на характера и културата на православния Божи народ, носител на името Христово. Животът на православните вярващи, във всички негови прояви и измерения, е попит и се храни от вярата във Възкресението, и е своеобразна всекидневна Пасха“. Един пасхален опит – продължава патриархът – „който не е просто спомен от Възкресението на Господа, но също и начин да се живее нашето лично обновление и твърда увереност относно есхатологичния край на всички неща“.

Вселенският патриарх представя Евангелието на Възкресението днес, като „вест от дълбините, че пред Бог животът на хората има една абсолютна стойност, в един свят на социална несправедливост, която напредва горделиво, с отслабването на човешката личност в една земя като всеобща Голгота на бежанци и хиляди невинни деца. Евангелието на Възкресението прогласява, че страданията и нещастията, кръста и Голгота, не ще имат последната дума. Посланието на Кръста и на Възкресението се сблъсква, в нашата епоха, лице в лице, както с арогантното самочувствие на днешния секуларизиран човек, рационалист, убеден от суперсилата на науката, фокусиран върху себе си и привързан към земните и ефимерни неща, човек, лишен от желание за вечност, така и с пренебрежението към целия Божествен промисъл за спасение, от Въплъщението до „скандалът“ на Кръста“.

svt/ rv

08/04/2018 09:30