Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Нека Възкръсналият Исус подкрепи нашата слаба вяра

Христос възкръсва от мъртвите - RV

31/03/2018 10:17

Възкресение Христово – 1 април 2018

Той трябваше да възкръсне от мъртвите. (Йоан 20,1-9)

Евангелието за празника Възкресение Христосо ни предлага момента в който Мария Магдалена и учениците стигат до гроба, но не виждат Господ, а само повивките му, а кърпата, която била на главата Му, е преместена отдясно. „Тогава влезе и другият ученик, който пръв беше дошъл на гроба,  и видя, и повярва. Защото още не знаеха Писанието, че той трябва да възкръсне от мъртвите“. Евангелският разказ коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани:

Скъпи братя и сестри,

Христос Воскресе! Днес празнуваме едно изключително важно събитие, което е център на живота на всеки християнин. Не възпоменаваме само едно историческо и отминало събитие, а нещо, което и днес променя живота ни. Исус възкръсва от мъртвите! Това е нещо, което за първи път се случва в цялата човешка история. Исус връща към живота някои хора по време на своя земен път, но те пак умират впоследствие. Но Божият Син, който остава истински човек и след смъртта си, никога повече не може да умре.

Трудно може да се разбере Възкресението без помощта на Исус, който се оказва възкръснал на своите ученици. Не само е трудно, но дори е невъзможно. Въпреки че Христос често е говорил за своето Възкресение, това събитие надвишава възможностите за разбиране на човешкия ум, понеже е една абсолютна новост. Евангелистите ни пишат, че Мария Магдалена е отишла по изгрев-слънце на гроба. Но в евангелието Св. Йоан казва, че е било тъмно. Въпреки че слънчевите лъчи прегръщали земята, тя била потънала в мрак и тъга заради липсата на Учителя. И Мария Магдалена, и Симон Петър и другият ученик виждат, че Исус го няма. Объркани са и нямат представа какво да направят, понеже „още не знаеха Писанието, че Той трябва да възкръсне от мъртвите”. Но „другият ученик [...] видя, и повярва”. Това не е вяра във Възкресението, а по-скоро нейно начало. Исус, както винаги, сам трябва да подкрепи нашата слаба вяра и ще се разкрие пред света отново с раните на страданието Си, но и възкръснал, за да ни спаси от смъртта на греха и да не бъдем невярващи, а вярващи.

Амин.

 

 

31/03/2018 10:17