Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Общество \ Справедливост и мир

COMECE: ЕС да финансира работещите за общото благо

Лого на Comece

27/03/2018 17:24

„Следващата многогодишна финансова рамка на ЕС трябва преди всичко „да осигури справедлив, опростен и недискриминиран достъп до финансиранията, за всички, които работят за общото благо. Сред тях са и Църквите и религиозните общности, важни социални партньори”.  Необходимо е също така стратегическо използване на финансовите русурси, за осъществяване на политиките, които да поставят на централно място човека. Това са главните указания на Съвета на европейските епископски конференции (COMECE), които бяха потвърдени по време на публичните консултации на Комисията на ЕС за определянето на новата финансова рамка.

COMECE публикува и специфичните насоки, дадени по теми като „ценности и мобилност”, „кохезия”, „сигурност”, „миграция” и „инвестиции, изследователска дейност, иновации, малки и средни предприятия, общ пазар”.

Защита на правата на човека

COMECE подкрепя „Съюз на принципите и подход, базиран на правата, като окуражава ЕС, във връзка с инициативити за финансиране,  да осъществи идеята, че всички човешки права са универсални, неразделими, взаимнозависими и взаимносвързани”. COMECE насърчава ЕС да направи така, че европейският стълб на социалните права да бъде водещ по време на дискусиите и преговорите за бъдещата финансова рамка и образец за бъдещата кохезионна политика на ЕС.

man / rv

 

27/03/2018 17:24