Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Със своята смърт, Христос отвежда всичко и всички към Отца

Ако семето не умре, не ще даде плод - RV

17/03/2018 16:50

Неделният евангелски откъс следва непосредствено разказът за триумфалното влизане на Господ в Йерусалим. Всички изглежда приемат Исус: дори някои гърци, преминаващи през града, отиват да му се преклонят. Това е контекстът, в който Йоан започва своя разказ за страданието на Христос. Както в природата: семето умира, за да даде нов живот, така Исус, със своята смърт, отвежда всичко и всички към Отца. Евангелският откъс коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани

*****

Днешното Евангелие на Йоан ни разказва за гърците, които са искали да видят Исус. Но те не искали точно да Го видят, по-скоро са искали да се запознаят с Него и с учението Му. Затова молят да им станат посредници Андрей и Филип, единствените апостоли с гръцки имена, родени във Витсаида, където са живеели заедно гърци и евреи. На пръв поглед молбата на гърците не е удовлетворена, понеже Исус не установява пряк контакт с тях. Но това е само на пръв поглед! Христос, който е отхвърлен от евреите, разбирайки, че езичниците искат да Го следват, осъзнава, че е дошъл часът на кръстната Му смърт. Наистина, езичниците ще Го видят, но това ще стане с очите на вярата, след като Исус умре и възкръсне.

Исус подчертава ясно факта, че само ако умре ще може да донесе най-ценния плод за нас - спасението. Господ пак ни припомня притчата за зърната, хвърлени в почвата. Но при Св. Йоан акцентът е поставен не на растежа на зърното и на реколтата, а точно на смъртта. Исус, който е бил истински човек, се е страхувал от смъртта. Но Той е искал да изпълни плана на Отца и това, което в очите на света е било провал, всъщност е триумф. Това се отнася не само за Исус, но и за нас. Затова Господ казва: "и дето съм Аз, там ще бъде и Моят служител".

Вече се приближаваме към края на Великия пост - време, през което размишлявахме за смисъла на живота ни и за целта му. Исус не ни спасява и не ни спестява страданията, които всеки човек трябва да преживее по време на житейския си път. Но Христос ни обещава нещо по-голямо - ще можем да бъдем с Него в славата Му, но само ако наистина сме Го следвали през живота си, който е само миг от вечността на Бога. Амин. 

17/03/2018 16:50