Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Аудиенции

Папата към изповедниците: бъдете свидетели на милосърдието

Свещеник по време на изповед - AFP

09/03/2018 14:07

Лекар и съдия, пастир и баща, учител и възпитател, но също мъченик, в гръцкия смисъл на думата „свидетел“. Това са основните характеристики на изповедника, посочени от папа Франциск на аудиенцията с участниците в 29-я Курс на вътрешния форум на Апостолическата пенитенциария, предназначен за младите свещеници. Папа Франциск предупреди изповедниците, че „за онзи, който отслужва това тайнство съществува опасността, често срещана, да се превърне в господар на съвестта на каещите се“.

Изповедникът е инструмент на Милосърдието

„Свещеникът-изповедник – посочи папата – не е извор на Милосърдието: несъмнено е негов незаменим инструмент, но винаги и единствено инструмент. Запомнете – насърчи папата младите свещеници – че вие сте, и че трябва да бъдете единствено инструмент на Помирението. Това е първия реквизит, за да придобиете нагласата на смиреното вслушване в Светия Дух, който гарантира истинското усилие на разума. Да си инструмент, не е омаловажаване на служението, а напротив, е неговата пълна реализация, защото до степента в която изчезва свещеникът и се явява по-ясно Христос, като върховния и вечен Свещеник, се реализира нашето призвание на „ненужни слуги“.

Изповедникът не е господар на съвестта

„Съзнанието за това „инструментално измерение“ на помирението – както го определя свети Тома –  спомага бдителността над опасността да се превърнем в „господари на съвестта“, преди всичко в отношение на младежите, чиято личност е в процес на оформяне и, затова може да бъде повлияна много по-лесно“, предупреди папа Франциск. От една страна – каза той – „изповедниците имат предимството да бъдат млади и следователно да живеят Тайнството на помирението като „младежи сред младежи“. Не рядко, близостта във възрастта спомага и сакраменталния диалог, заради естествения афинитет в езика“, изтъкна папата.

„От друга страна – продължи той – младата възраст не е лишена от ограничения и дори от опасности, защото, вие млади свещеници, сте в началото на вашето служение и затова, все още трябва да придобиете онзи багаж от опит, който един „стар изповедник“ има след десетки години изслушване на каещи се“.

Изповедникът е човек способен да изслушва

Ето защо, това е още една причина според папата, за да не се отслабва бдителността и да не се губи смирението. Затова – каза папата- „първата крачка към това е да умеем да се вслушваме във въпросите, преди да предлагаме отговори. Да даваш отговор, без да изслушаш въпросите на младите, и там където е необходимо, без да си се опитал да породиш истински въпроси, би било едно грешно поведение“.

„Изповедникът – настоя папа Бергольо – е човек способен да изслушва: да се вслушва „човешки“ в каещия се и да се вслушва „божествено“ в Светия Дух. „Вслушвайки се наистина в брата при сакраменталния разговор, ние се вслушваме в самия Исус, беден и смирен. Вслушвайки се в Светия Дух, ние сме послушни слушатели на Словото и следователно поднасяме най-голямото служение на нашите каещи се братя: свързваме ги със самия Исус“.

Младите и разпознаването на призванието

Всеки младеж – продължи папа Франциск – „трябва да може да чуе гласът на Бог, както в своята съвест, така и чрез вслушването в Словото. Само така, ще може да тръгне по онзи разумен и молитвен път на разпознаването на личното звание, което трябва несъмнено да бъде подкрепяно от мъдрото придружаване на изповедника, който понякога – по искане на самите младежи – може да се превърне и в духовен ръководител“.

По този начин – изтъкна още папата – „разговорът в изповедалнята може да се превърне в привилегирована възможност за среща, за да се вслушат и двамата, каещ се и изповедник, във волята Божия, откривайки какъв е неговия промисъл, независимо от формата на званието“. Папа Франциск уточни, че „званието не съвпада, нито може някога да съвпадне с някаква форма! Това ще отведе до формализъм! Званието – каза той – е самата връзка с Исус: една жизненоважна и незаменима връзка“.

Изповедникът: свидетел, страдащ за греховете на братята

В този смисъл изповедникът е призован да бъде преди всичко „свидетел, да страда за греховете на братята и да направи по-ефикасен опита от милосърдието, отваряйки един нов и голям хоризонт за вярващите: онзи хоризонт, който само Бог може да даде на човек“.

svt/ rv

09/03/2018 14:07