Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Ватикана \ Събития

Светият Престол: религиозната свобода по света е все по-застрашена

Право на религиозна свобода

06/03/2018 09:00

Архиепископ Иван Юркович, постоянен наблюдател на Светия Престол към седалището на ООН в Женева, се изказа по време на 37-та сесия на Съвета за правата на човека, като разобличи нарушенията на религиозната свобода по света.

Емаргинация и религиозно преследване по света

Прелатът посочи, че като че ли редица държави приемат едно отрицателно отношение спрямо религиозната свобода, както и емаргинация, а понякога дори и открито пресладване на малцинствата. Той припомни, че „закони или политики, които дискриминират религиозните малцинства и ограничават свободата на религията и кредото (като например законите, свързани с богохулството и промяната на вярата) за съжаление все още са налице по света”.

Изложени са на риск възпитанието на младите и възражението по съвест

От друга страна в държавите, които насърчават „радикалната идеология на секуларизма, отричаща религиозните чувства на гражданите”, се установяват „по-мълчаливи и изтъчнени форми на предразсъдъци и на противопоставяне срещу вярващите и религиозните символи”, особено при възпитанието на младите и при възражението по съвест.

Нека обществото да спомогне за отваряне към трансцендентното

Монс. Юркович изтъкна, че всяко общество, „доколкото е израз на хора и е съвкупност от неговите съставляващи измерения, трябва да живее и да се организира така, че да улеснява отварянето към трансцендентното. Именно затова законите и институциите на дадено общество не трябва да бъдат представяни, като се игнорира религиозното измерение на гражданите”.

Международни организации и идеологически колонизации

„За съжаление  това ограничаващо отношение понякога  се възприема и от някои агенции и международни организации, когато идеологии и противоречиви познания, несъответстващи на международните средства, биват насърчавани и дори налагани”, изтъкна ватиканският наблюдател, като отбеляза, че и според думите  на Папа Франциск, в някои парадоксални случаи е налице рискът да се установят нови форми на идеологическа колонизация на по-силните и по-богатите, в ущърб на по-бедните и по-слабите.

Не е възможен мир без зачитане на религиозната свобода

Като цитира отново Папа Франциск, монс. Юркович изтъкна, че „религиозното измерение не е подкултура, а е част от културата на даден народ и на всяка държава”. Да се пренебрегва значението на религията, означава „да се направи невъзможен истинският и траен мир за цялото човешко семейство”.

man / rv

 

06/03/2018 09:00