Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Ангел Господен

Папа Франциск: нека премахнем всяко идолопоклонничеството от сърцето

Папа Франциск на неделната молитва "Ангел Господен" - RV

05/03/2018 10:00

„Много е грозно да се види, когато Църквата превръща дома Божий в пазар, когато изпада в общото изкушение да се възползва от добрите дела, понякога необходими, за подхранване на лични, дори незаконни интереси“. Това е опасността, от която папа Франциск, по време на неделната молитва „Ангел Господен“, предупреди вярващите да се пазят, вдъхновявайки се от евангелския откъс за трета постна неделя, разказващ за Исус, който "изгонва търговците от Йерусалимския храм“. Той прави това, помагайки си с „бич от върви и прекатурвайки масите на търговците, казва: „дома на Отца Ми не правете дом за търговия“.

Това решително действие на Исус, извършено преди Пасхата, предизвиква голямо удивление у народа и поражда враждебността на религиозните власти и на онези, които виждат заплашени своите икономически интереси. Но как трябва да тълкуваме този жест на Исус?, запита папата. „Разбира се, това не е било насилствено действие, защото не предизвиква намесата на пазителите на обществения ред. Този жест бе разбран, като този характерен за пророците, които често разобличаваха, в името на Бог, злоупотреби и ексцесии. Въпросът, който се повдига е този за властта, с която Исус върши това. В евангелието юдеите, питат Исус: „с каква личба ще ни докажеш, че имаш власт тъй да постъпваш?“, с което сякаш искат от него доказателство, че Той наистина действа в името Божие“.

„За да изтълкуват жеста на Исус за очистването на Божия Дом, неговите ученици си служат с един библейски текст, взаимстван от Псалм 69: „ревността за Твоя дом Ме изяде“. Този Псалм – каза папата – е молитва за помощ в ситуация на крайна опасност по причина на омразата от страна на враговете: ситуацията, която Исус ще изживее при своето страдание. Ревността за Отца и за неговия дом, ще Го отведе до кръста: неговата ревност е ревност от любов, която Го отвежда до саможертвата. Ето защо, „личбата“, която Исус ще даде като доказателство за своята власт ще бъде именно неговата смърт и възкресение. „Разрушете този храм – казва той – и за три дни ще го въздигна“. Евангелист Йоан уточнява: „Той говореше за храма на тялото Си“. С Пасхата на Исус започва един нов култ, култът на любовта и на новия храм, който е самия Той“.

„Поведението на Исус, разказано в неделния евангелски откъс – каза още папа Франциск – ни призовава да живеем нашия живот не в търсене на предимства и интереси, а за славата Божия, която е любовта. Призвани сме винаги да помним силните думи на Исус: „дома на Отца Ми не правете дом за търговия“. Много е грозно – каза папата – когато Църквата превръща Божия дом в пазар. Нека думите на Исус – пожела папа Бергольо – ни помогнат да отхвърлим опасността, да превърнем душата си, която е дом Божий, в място за търговия, жвеейки в постоянното търсене на нашата отплата, вместо на щедрата и солидарна любов. Учението на Исус е винаги актуално, не само за църковните общности, но и за отделните вярващи, за гражданските общности и обществата. Обичайно е за хората – изтъкна папата – да се възползват от добрите дейности, понякога необходими, за да подхранват лични, дори понякога незаконни интереси. Това е голяма опасност, особено, когато се манипулира самия Бог и дължимият Нему култ, или служението към човек, негов образ. Затова – завърши папата – нека живеем този период на Велики пости, като добра възможност да премахнем от сърцето си всяка форма на идолопоклоничество“.

svt/ rv

05/03/2018 10:00