Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Документи

През март папата се моли да сме способни да разпознаваме знаците на времето

Кенийско дете в молитва по време на литургия - AP

03/03/2018 17:59

За да може Църквата да оцени неотложността на формирането на способността за духовно проникновение, както на лично, така и на общностно ниво. Така е формулирано Мисионерското молитвено намерение на Папа Франциск за месец март. В него папата изтъква колко важно е да можем да разпознаваме знаците на времето, за което е необходимо молитва и задълбочен размисъл, а също надежда и мъдрост: всички те са дар от Господ.

*****

Само чрез молитвата и задълбочения размисъл можем  да разберем знаците на времето, каза папа Франциск, по време на Сутрешното размишление от 26 ноември 2013. "Исус поучава онези, които не знаят как да разберат настоящия момент", давайки като пример притчата за смокиновото дърво (Матей 13: 29-29), като порицава онези, които могат да разпознаят пристигането на пролетта в цъфтежа на смоковницата, но не могат да разпознаят знаците на времето.

Проникновението - изтъкна папа Франциск - ни помага "да разпознаваме истинските знаци и да изберем пътя, по който трябва да поемем в определен момент", а молитвата е необходима, за да можем да живеем добре всеки момент. "Единствен Господ и Господар на времето, обаче, е Бог", изтъкна той. "Няма човешка добродетел, която да влияе на времето по какъвто и да е начин. Единствената добродетел, която може да ни помогне да се изправим пред тайнството на времето, трябва също да ни бъде дадена от Господ и това е надеждата".

Поради това папата препоръча молитвата, вдълбочеността и надеждата. "Християнинът посочи той, е способен да избере правилната посока чрез молитва и вдълбоченост. Но се надява в Господ, докато очаква края на времето. Така християните са мъже и жени на момента и времето, на молитвата, вдълбочеността и надеждата".

Папа Франциск заключи: "Нека Господ да ни даде благодатта да живеем в мъдрост, която също е дар. Това е тази мъдрост, която във всеки момента ни кара да се молим и да размишляваме и която във времето е Божият пратеник, помагащ ни да живеем с надежда ".

Папа Франциск, Сутрешно размишление, 26 ноември 2013

превод Бистра Пищийска

03/03/2018 17:59