Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Какво има в нашата душа и доколко е истинска вярата ни?

Исус изгонва търговците от Йерусалимския храм - RV

03/03/2018 17:48

„Разрушете тоя храм, и в три дни ще го въздигна“ (Йоан 2, 13-25)

Неделният евангелски откъс за трета постна неделя ни разказва за Исус, който се възкачва в Йерусалим, защото „наближава Пасхата юдейска“. Тук, в храма Божий, Исус „намира продавачи на волове, овци и гълъби, и менячи на пари седнали.И като направи бич от върви, изпъди из храма всички, също и овците и воловете; и парите на менячите разсипа, а масите им прекатури“. Тогава юдеите виждайки това Му казват: с каква личба ще ни докажеш, че имаш власт тъй да постъпваш?; а Той им отговаря: „разрушете тоя храм, и в три дни ще го въздигна“. Неделният евангелски откъс коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани.

*****

Скъпи братя и сестри,

Днешното евангелие на Св. Йоан ни разказва за позната сцена с изгонването на търговците от храма. Понеже е било времето на празника Пасха, вярващите са идвали от всички страни, за да извършат жертва в Ерусалимския храм. Поклонниците често не са носили със себе си жертвените животни и затова са ги купували около храма. Не е било възможно да се пусне като дарение римски или други монети, а само еврейски, понеже всички други са се смятали за езически. Така че търговците и менячите са изпълнявали добра и важна роля, но проблемът е, че те са се намирали в храмовия комплекс, в двора на езичниците, а са имали в действителност право да извършват своята дейност само извън храмовите сгради. Извършването на тяхната дейност в храмовите предели осквернявала светостта му.

Св. Йоан още в началото на своето Евангелие представя днешната сцена, за разлика от другите евангелисти, които я поместват в края. Св. Йоан иска да подчертае, че с идването на Исус започват нови времена и едно радикално пречистване на вярата. Но това не се е харесвало на тези, които са използвали религиозната институция за свои цели. Затова те искат личба, с която Исус трябва да докаже своята власт. Но по какъв начин Исус трябва да покаже божествеността си? Христос не прави привличащи окото чудеса, а разказва за кръстната Си смърт и възкресение - най-голямото доказателство за божествеността Му. 

Днешното Евангелие ни кара да се замислим какво има в нашата душа. Там иска да влезе през Великия пост самият Исус с "бич от върви", за да изгони всичко това, което ни пречи да бъдем истински. Доколко нашата вяра е истинска, всеки сам може да си отговори на този въпрос. Исус, който вижда в дълбините на душата ни, ни призовава да променим живота си и да Го следваме. Нека се замислим, защо в днешното Евангелие Исус не се е доверявал на околните - не защото са били лоши, а защото са били лоши в сърцето си. Към промяна на сърцето ни призовава и нас Исус. А дали ще откликнем на призива Му, ще се разбере това от нашите ежедневни решения и действия. Амин.

03/03/2018 17:48