Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Да следваш Исус, означава да станеш подобен на Него

Исус в пустинята - RV

17/02/2018 16:44

В евангелието, предложено от литургията за Първа постна неделя (Мк 1,12-15), Исус, отведен от Духа в пустинята, бива изкушаван от Сатаната. В пустинята, място на страдание, но и на срещата и с Бог, Исус беше със зверовете; и Ангелите Му служеха. А след арестуването на Йоан, Исус отива в Галилея и започва да проповядва Царството Божие, казвайки: „Времето се изпълни и наближи Царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието“. Евангелският откъс коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани.

****

Скъпи братя и сестри,

Днес е Първа Неделя от Великия пост и започнахме в сряда един дълъг път по следите на страдащия Исус. Да следваш Исус, означава да станеш подобен на Него, затова централната тема на това време е обръщането и промяната. Великият пост ни дава нова благодатна възможност да започнем живота си отначало, градейки го върху основите на Божието слово.

Исус, след като е приел Кръщението, отива в пустинята. По тази начин иска да се свърже с човешкото страдание, пресъздавайки и преживявайки отново страданията на евреите, бродещи 40 години в пустинята. Исус е заобиколен само от зверове, което показва крайната му самота. Пустинята е място на уединение, място на среща със Създателя. Пустинята е също, според библейската традиция и мястото, където живеят демоните.

Дяволът е знаел кой е Исус и защо е дошъл на земята. Не е било възможно да го откъсне от Неговата мисия. Демонът иска да изкуши Исус, за да промени стила си на благовестие. Дяволът иска Исус да дойде в славата Си, за да не може да покаже чрез унизеността си огромната си любов към нас. Дяволът не може да промени факта, че Божият Син е станал човек, но е могъл да го отклони от пътя му, като обезсмисли Неговата мисия. Така постъпва дяволът и с нас - въпреки че ние оставаме винаги Божии чеда чрез Кръщението, той ни изкушава чрез власт, пари, влияние, слава, за да ни отнеме смисъла на живота ни - съединението с Бога в небесното Царство. Амин.

17/02/2018 16:44