Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Документи

Нови правила за пенсионирането на нунциите и епископите от Римската курия

Папа Франциск с епископите и кардиналите, ръководители на ведомства от Римската курия - ANSA

16/02/2018 10:55

На 15 февруари бе обнародван нов папски документ под формата на Motu proprio за отказване от длъжност, поради достигане на възрастовата граница на титулярите на някои църковни длъжности, назначени от папата. Освобождаването от длъжност не става автоматично при навършване на 75 години, както беше досега за някои длъжности, а само след решение на папата, на когото трябва да бъде връчена оставката. Решението на папата в дадения случай може да бъде дадено дори и след тримесечния срок, установен от канон 189 §3 от Кодекса по каноническо право.

Папският документ, озаглавен „Да се научим да се сбогуваме”, бе подписан на 12 февруари и регулира процедурата за отказване от длъжност при навършване на 75 г. за някои църковни длъжности. Отказването от длъжност трябва да бъде – пише папата – „интегрална част от самото служение, понеже се изисква една нова форма на разположеност”.

Нова вътрешна нагласа

Папа Франциск подчертава значението на подготовката за подаване на оставка, която е „едно освобождаване от стремежа за власт и от твърдението, че сме незаменими”, и приемането на този момент със „спокойствие и увереност”, защото в противен случай то може да бъде причина за „болка и конфронтация”. Чрез молитвата трябва да започне един размисъл за новия етап от живота, белязан, доколкото е възможно, от „аскетизъм, смирение, молитва на застъпничество, с време, прекарано в четене и с готовност да се приемат обикновени пастирски служения”.

Удължаването на служението не е личен триумф

Удължаването на срока за заемане на длъжност трябва да се разглежда в контекста на „общото църковно благо”, а не трябва да се счита за „привилегия, за личен триумф или услуга, поради предполагаеми задължения, произтичащи от приятелство или близост, или като благодарност за ефективността на извършената дейност”. „Това папско решение - подчертава папата - не е автоматично действие, а акт на управление; следователно това изисква добродетелта на предпазливостта, която ще помогне, чрез един адекватен размисъл, да се вземе подходящото решение”.

 

На 75 г. няма да има автоматично освобождаване от длъжност

В новия папски документ се допълва чл. 2 от „Рескрипта от аудиенция с Негово Светейшество”, от 3 ноември 2014 г., за отказването от длъжност на диоцезните епископи и на титулярите на някои длъжности, назначени от папата, и се решава, че навършвайки 75 години, епархийските и диоцезните епископи, както и съпомощните, помощните и титулярните епископи, имащи специални пастирски задачи, са приканени да подадат своята оставка от пастирската си длъжност. Същото сега важи и за ръководителите на отдели на Римската курия, които не са кардинали, за висшите прелати на Римската курия и за епископите, които заемат длъжности в служба на Светия престол, за папските представители, които повече няма да бъдат автоматично освобождавани от длъжност.

Папата ще може да решава за оставката дори повече от три месеца след подаването ѝ

С този документ папа Франциск постановява, че отказът от длъжност трябва да бъде приет и че „времето за заемането на длъжността се счита за удължено, докато съответното лице не бъде уведомено, че отказът му е бил приет или че трябва да продължи да заема тази длъжност за определен или неопределен срок”. В този случай не са в сила каноните 189 §3 от Кодекса по каноническо право и 970 §1 от Кодекса на каноните на Източните Църкви, които гласят: „отказът, за когото се изисква приемане, ако не бъде приет в рамките на три месеца, губи своята стойност; този, който не се нуждае от приемане, има ефект от момента на съобщаването му от страна на подаващия оставка, направено във формата, определена по закон”.

превод отец Виктор Хаджиев

16/02/2018 10:55