Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Аудиенции

Папата: чрез Евангелието и проповедта Бог диалогира със своя народ

Папа Франциск на гереналната аудиенция - REUTERS

07/02/2018 14:17

„Словото Божие влиза през ушите, стига до сърцето и отива в ръцете, в добрите дела“. На генералната аудиенция във ватиканската аула „Павел VI“, папа Франциск задълбочи темата за смисъла на Евангелието и на проповедта по време на Литургията на словото, продължавайки цикъла от катехистични беседи, посветени на Светата Литургия. Пред осемте хиляди вярващи и поклонници, дошли за традиционната седмична среща с папата, Франциск подчерта, че слушането на Евангелието по време на литургията е „важно, защото е живо Слово, което трябва да се слуша с отворено сърце“. 

Диалогът между Бог и неговия народ – каза папата – „достига своята кулминационна точка в прогласяването на Евангелието. Както тайните на Христос озаряват цялото библейско откровение, така в Литургията на Словото, Евангелието е светлината, за да се разбере смисъла на библейските текстове, които го предшестват, както от Стария така и от Новия завет. Ето защо, самата литургия разграничава Евангелието от останалите четива и го обгражда с особена чест и благоговение“. По време на литургията – уточни папа Бергольо – „ние не четем Евангелието, за да разберем какво е станало, а за да осъзнаем, че онова, което Исус направи и каза в миналото, Той продължава да го извършва и да го прави сега и за нас. Свети Августин пише, че в литургията, Христос още възвестява Евангелието“, а това означава, че участвайки в литургията, трябва да Му отговорим“.

Светият отец отбеляза, че „Христос, за да може посланието Му да стигне до хората, си служи с думите на свещеника, който след Евангелието поднася проповед пред присъстващите на литургията“. Проповедта –припомни папата – „силно препоръчана от Втория ватикански събор като част от самата литургия, не е реч, нито конференция или лекция, а възобновяване на диалога, който вече е започнат между Господ и неговия народ, за да намери реализация в живота. Истинското тълкование на Евангелието е нашия свят живот! Словото на Господ завършва своя път, въплъщавайки се в нас, превеждайки се в дела, както се случи в Мария и Светците. Спомнете си онова, което казах последния път: Словото влиза през ушите, стига до сърцето и оттам отива в ръцете, за да върши добри дела“, каза папата.

Ето защо – изтъкна папата – „онзи, който проповядва, трябва да го прави добре, предлагайки едно истинско служение за участващите в литургията. Но също и онези, които слушат трябва да дадат своя принос. Преди всичко отдавайки дължимото внимание, с правилна вътрешна нагласа, без субективни претенции, знаейки, че всеки проповедник има своите качества и ограничения. Ако понякога има причина за отегчение, заради дългата, не разбираема или неконкретна проповед, то понякога също предразсъдъка на онзи, който слуша може да бъде пречка. Ето защо, който проповядва трябва да съзнава, че не прави нещо лично, а проповядва словото на Исус. Проповедта трябва да бъде подготвена и кратка. Колко пъти – констатира папата – виждаме, че по време на проповедта се разсейва, или се говори, или дори се излиза навън. Проповедта трябва да бъде добре подготвена с молитва и учение и трябва да е кратка, не повече от десет минути. Отговорността на онзи, който проповядва се съчетава с възможността – понякога задължението – да представи, по подходящ начин, очакванията на общността. Не става въпрос за обвинение, а за помощ. Кой може да помогне най-добре свещениците ако не вярващите, които искрено са до тях?“, запита папата.

Накрая Светият отец припомни, че „познанието на Библията спомага много за участието в литургията на Словото. Онзи, който не чете редовно Евангелието, среща по-голяма трудност да слуша и разбира литургичните четива. Затова, можем да кажем, че по време на Литургията на Словото, чрез Евангелието и проповедта, Бог диалогира със своя народ, който Го слуша с внимание и благоговение, и същевременно, Го разпознава присъстващ и действащ. Ето защо, ако се вслушваме в „благата вест“, ще бъде преобразени от нея и вследствие способни да променим себе си и света“, завърши катехистичната си беседа папата.

При поздравите към присъстващите папа Франциск припомни, че на 8 февруари, литургичен празник на света Джузепина Бакита, се чества Световния ден на молитва и размисъл срещу търговията на хора. Избраната за тази година тема е „Миграция без търговия на хора. Да на свободата! Не на търговията на хора“. Светият отец изтъкна, че „много мигранти, имайки малки възможности да се възползват от легалните канали, решават да поемат по други пътища, където често се сблъскват с всякакъв вид злоупотреби, експлоатация и поробване. Пристъпните организации използват миграционните маршрути, за да укриват своите жертви сред мигрантите и бежанците. Ето защо, призовавам всички граждани и институции, да обединят силите си, за предотвратяването на търговията на хора и да се гарантира защитата и помощта за жертвите. Нека се молим Господ да обърне сърцата на трафикантите и да дари надежда за възвръщането на свободата на всички страдащи от тази позорна рана“.

svt/ rv

07/02/2018 14:17