Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Аудиенции

Папата: лихварството унижава и убива

Папа Франциск произнася слово пред Националния съвет за борба с лихварството, Ватикана, 3 февруари 2018

03/02/2018 14:44

Лихварство и корупция бяха главните теми в словото на папа Франциск, произнесено пред членовете на Националния съвет за борба с лихварството, които той прие на аудиенция в зала „Клементина“ във Ватикана.

„Лихварството е тежък грях: убива живота, потъпква достойнството на хората, проводник е на корупция и пречи на общото благо“. Папата отново се спря на това „зло, за съжаление разпространено и все още твърде прикрито“. В словото си Светият Отец настойчиво изтъкна, че лихварството „отслабва и социалните и икономически основи на дадена страна“. Наистина, никоя държава на може да програмира „сериозен икономически подем“ с „толкова бедни, толкова потънали в дългове семейства, толкова жертви на тежки престъпления и толкова корумпирани хора“.

Лихварството унижава и убива

По време на своята 26-годишна дейност, Националният съвет за борба с лихварството е спасил „от клещите на лихварския дълг“ над 25 хиляди семейства, възвръщайки им достойнството и надеждата. Ангажимент, целящ закрилата на живота, на домовете и малките предприятия, и за което Папата изказа благодарност, като призна „смелостта и постоянството“. Той подчерта, че „лихварството е унизително и убива, то е древно зло, което като змия задушава жертвите“.

Да възвърнем умерения начин на живот

За справяне с това зло, е необходимо „хората да се измъкнат от болестта на дълга, натрупан, за да могат да се издържат или за да спасят предприятието си“, чрез възпитание в „умерен начин на живот, който да различава излишното и необходимото“, отбеляза Папа Бергольо. В основата на икономическите кризи наистина винаги заляга „схващането за начин на живот, поставящ на първо място печалбата, а не човека“. Папата добави, че „в името на парите обаче не могат да се убиват братята“. Затова държавните институции трябва да поставят на главно място в икономическите си политики „човешкото достойнство, етиката, солидарността и общото благо“, като не се насърчават „средства, които пряко или косвено са причина за изнудване, например хазартните игри“.

Нов икономически хуманизъм

Папата накрая пожела „нов икономически хуманизъм“, който да сложи край на „икономика, която убива“, на системи, в които „мъжете и жените не са хора“, а „инструменти на логиката на отстраняването, която създава дълбоко неравновесие“. Папата посочи, че „срещата, вслушването и близостта трябва винаги да са поставени на централно място в дейността на публичните органи, за да могат „хората и семействата да се ползват от законовите  привилегии, като всяка друга икономическа реалност“. Така както и отговорниците за банковата система трябва да следят за „етиката на дейността на кредитните институти“, тъй като в действителност  „много банки са създадени и разпространени по света именно за да измъкнат бедните от лихварството, давайки заеми без заложени вещи и без лихви“.

man / rv

03/02/2018 14:44