Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Фокус \ Култура

Исус иска да ни излекува и да ни даде щастието

Христовото евангелие

03/02/2018 16:48

Евангелският откъс за петата обикновена неделя (Мк.1, 29-39) разказва за Исус, който, след като излязъл от Синагогата, се отправил към къщата на Симона и Андрея. Исус идва в конкретната реалност на нашето ежедневие. Срещата с Бог става в ежедневния живот. Тук Бог се среща с болката:

„А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея. 
И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше. 
И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс. 
И целият град се събра пред вратата. 
И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.  

И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше. 
А Симон и ония, които бяха с Него изтичаха подире Му. 
И като Го намериха, казват Му: всички те търсят. 
А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл. 
И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете“.

Евангелският откъс коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани:

Скъпи братя и сестри,

Днешното евангелие е продължение на това, което четохме предишната неделя. Тогава Исус извърши екзорсизъм в синагогата над един обладан. Днес Св. Марко ни разказва за първото излекуване, извършено в неговото Eвангелие - оздравяването на тъщата на Св. Петър. Христос извършва това чудо в къщата на апостола и това не е без значение. Както знаем, първите християни са се събирали по къщите, нямайки отделни сгради за извършване на култа. Така че къщата на Петър е символично противопоставена на синагогата. Нека обърнем внимание, че Исус излекувайки болната, не произнася никакви специални думи или молитви, както правели по принцип лечителите. Исус не иска да бъде обикновен лечител, а иска с чудесата си да събуди вярата в хората и затова винаги бяга от всяка показност.

Дейността на Исус предизвиква огромен интерес. Всички искат да занесат своите близки болни при Него, за да ги излекува. Но те го правят чак след залез слънце в събота, след края на шабата, когато вече не е било забранено да се пренасят болните. Този малък детайл ни показва, че хората не са разбрали новостта на учението на Исус, а все още гледат през призмата на юдаизма. Исус веднага разбира, че техните намерения са повърхностни и затова не се връща в Капернаум, а иска да отиде в Галилея и да проповядва.

Исус е истински лечител, но не по начина, по който ние го разбираме. Той иска да ни излекува и да ни даде щастието, но не се оставя да бъде манипулиран от нас. Исус чудотворецът иска да ни благовести започването на новото време и идването на Царството, но в същото време ни хваща за ръката и ни вдига, както направи и с тъщата на Петър. Исус прави това за да не се отчайваме и да възприемаме живота като миг, изживян сред страдания и неосъществени мечти, а да имаме винаги надежда. Амин. 

03/02/2018 16:48