Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Аудиенции

Папата: насилието в името на Бог е богохулство

Папа Франциск с участниците в Конференцията за бобра срещу насилието, извършвано в името на религията

02/02/2018 15:15

 

„Религиозният човек знае, че едно от най-големите богохулства е да се споменава името на Бог като гарант на собствените грехове и престъпления, за оправдаване на убийство, подтисничество и преследване на хора и на цели народи“. Това каза папа Франциск по време на днешната аудиенция във Ватикана с участниците в „Конференцията за борба срещу насилието, извършвано в името на религията“, в която взеха участие политически и религиозни ръководители от различни страни.

Насилието в името на Бог е богохулство

В краткото си, но съдържателно слово, Папа Бергольо изтъкна, че „насилието, пропагандирано и извършвано в името на религията, може единствено да дискредитира самата религия; като такова то трябва да бъде осъждано от всички и с особена убедителност от истински религиозния човек, който знае, че Бог е само доброта, любов, състрадание и че у Него не може да има място за омраза, злоба и отмъщение“.

Мисията на религиозните лидери

Папа Бергольо посочи, че в съвременния контекст, така сериозен и тревожен, „всеки религиозен лидер е призован да разобличава всякакви опити да се манипулира Божието име за цели, които нямат нищо общо с Него и Неговата слава. Неуморно трябва да се показва, че всеки човешки живот има свещена природа, заслужава уважение, зачитане, състрадание, солидарност, независимо от етническата принадлежност, религията, културата, идеологическата или политическа ориентация“.

Насилието отрича всяка истинска религиозност

Като благодари за инициативите, целящи насърчаването на диалога и мира, Папа Франциск отбеляза, че днешният ангажимент на политическите и религиозните лидери, на преподавателите и възпитателите, трябва да е насочен към оказване на помощ на „всеки, който бива изкушаван от преиначени форми на изопачена религиозност“, за да може той да разбере, че „те нямат нищо общо със свидетелството на религия, достойна за името си. Това ще помогне на онези, които доброжелателно търсят Бог, да го срещнат наистина, да срещнат Онзи, който освобождава от страха, от омразата и от насилието, който иска да използва креативността и енергията на всеки един, за да разпространява своя промисъл на любов и мир, насочен към всички“.

Мирът се базира на истината и любовта

Папата цитира откъс от словото си, произнесено по време на Международната мирна конференция, проведена в университета Ал-Азхар в Кайро: „Бог, който обича живота, не престава да обича човека и затова го насърчава да се бори срещу насилието. За изпълнение на тази заповед, особено днес, са извикани по-специално вероизповеданията, тъй като, намирайки се пред спешната нужда от Абсолютното, непременно трябва да изключим всякакво абсолютизиране, което да оправдава формите на насилие. Наистина, насилието е отрицание на всяка истинска религиозност. Ние сме длъжни да разобличаваме насилията срещу човешкото достойнство и срещу правата на човека, да информираме за опитите всяка форма на омраза да се оправдава с името на религията и да осъждаме тези опити като фалшиво богопоклонничество“.

man / rv 

02/02/2018 15:15