Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Проповеди

Литургия в Санта Марта: пастири с нежността и близостта на Исус

Утринна лигургия във Ватикана

30/01/2018 12:09

Поведението на истинския пастир е това, с което Исус придружи своя народ: конкретна близост и нежност, а не  строгост и осъждане. Това изтъкна папа Франциск в проповедта си на утринната литургия в религиозния дом „Санта Марта“ във Ватикана, коментирайки евангелският откъс предложен от литургията (Мк. 5, 21-43). В него, Евангелист Марко, разказва за две изцеления, които – каза папата – „ни показват как е преминавал денят на Исус: модел за това как трябва преминава денят на пастирите, епископи или свещеници“.

Заедно и сред народа

Марко описва Исус, който още веднъж е обкръжен от „голямо множество хора, които го следват“ или по пътя или покрай брега на морето. За всички тях Исус е загрижен. Това е начина, по който Бог обеща да придружава Своя народ: бидейки сред него“:

 „Исус не отваря офис за духовни съвети с надпис: „Пророкът приема понеделник, сряда и петък от 3 до 6. Входът е скъп или ако искате можете да дадете оферта“. Не. Исус не прави това. Исус не отваря и лекарски кабинет с надпис: „Болните да идват в този и този ден и ще бъдат излекувани“. Исус застава сред народа“.

„Това е фигурата на пастира, която Исус ни показва“, изтъкна папата, разказвайки за един „свет свещеник, който е придружавал по същия начин своя народи“ и поради тази причина, вечер винаги е бил уморен, но „от една реална, а не идеална умора“, от умората на „онзи, който работи и е сред народа“.

С нежност в трудните моменти

Днешното евангелие учи също, че сред огромното множество народ „Исус е притискан и докосван от хората. Пет пъти евангелист Марко ни казва за това“, изтъкна папа Франциск ,подчертавайки, че и днес народа прави същото по време на пастирските визити, защото иска да „получи някаква благодат“, а това пастира го усеща. Но Исус никога не се отдръпва, дори понякога „заплаща“ за доброто, което върши. „Това – каза папата – е начина, по който действа Исус. Това е поведението на истинския пастир“:

„В деня на своето ръкоположение, свещеническо или епископско, пастирът е помазан с елей. Но истинският елей, вътрешният, е елеят на близостта и нежността. На пастир, който не умее да бъде близо до хората му липсва нещо. Той е като господаря на една нива, но не е пастир. Пастир, на когото липсва нежността ще бъде строг пастир, който порицава овцете. Близост и нежност. Това ни показва Евангелието и такъв бе Исус“.

Близостта и нежността на пастирите е благодат от Господ

Също пастирът, като Исус – прибави още папата – „завършва уморен денят си. Уморен да върши добро, и ако неговото поведение е такова, народът ще почувства живо присъствието на Бог“. Оттук и молитвата на папа Франциск:

„Днес на литургията можем да се молим за нашите пастири, та Господ да им дари благодатта да вървят с народа, да са присъстващи сред народа с голяма нежност и близост. Когато народа намери своя пастир, чувства онова специално нещо, което може да се долови единствено в присъствието на Бог – както казват последните думи от евангелския откъс – „Те бяха изпълнени с голямо удивление“. Удивлението да почувстваш нежността и близостта на Бог в пастира“.

svt/ rv

30/01/2018 12:09