Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Вярата не е само знание за Бога и традиция

Исус изгонва нечистия дух - RV

27/01/2018 09:56

IV неделя от обикновеното време

Поучаваше ги като такъв, който има власт. (Марк.1,21-28)

Евангелието за IV-та неделя от обикновеното време ни предлага епизода в който Исус поучава в синагогата в Капернаум: „Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците.“ Но в синагогата има нечист дух,дявола, който го предизвикква. Евангелският разказ коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани:

Скъпи братя и сестри,

В евангелието Св. Марко ни разказва за един типичен ден на Исус. Господ е прекарвал времето си проповядвайки, лекувайки и молейки се. Според еврейската традиция всеки зрял мъж е могъл да даде някакво поучение за общността по време на съботното служение в синагогите. Така че Исус прави нещо напълно обичайно, но всички го възприемат като необичайно! Думите на Исус имат голяма сила, която може да докосне сърцата.

Още от първата глава на евангелието на Св. Марко, Исус се среща със своя враг - дявола. Нечистият дух разпознава ясно кой стои пред него и разкрива на всички това, което все още никой не е знаел напълно - че този обикновен човек, на когото всички се възхищават, всъщност е Божият Син. Дяволът, произнасяйки ясно името Му, всъщност Го предизвиква да се разкрие в славата си. Но Исус му забранява строго да говори. Месията, който ще умре сам на кръста, не е дошъл, за да покаже величието си, а по-скоро до проповядва чрез скромността си за един Бог, който е близък до човека. Затова и Исус прекъсва проповедта си за да освободи от злия дух изстрадалия човек.

Евангелието ясно ни предупреждава за опасността нашата вяра да бъде само едно знание за Бога, една традиция и нищо повече. Нека обърнем внимание, че дяволът познава много по-добре кой е Исус, отколкото хората, събрали се в синагогата. Дяволът познава и сега Христос дори по-добре от нас. Но това знание не му дава спасението. Нека днешните слова да ни мотивират по-често да отваряме катехизиса, но допълвайки това с една ежедневна молитва и често приемане на Св. Тайнства.

Амин.

 

 

 

 

27/01/2018 09:56