Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Апостолически пътувания

Папата към перуанските епископи: евангелизирайте с езика на народа

Папа Франциск с епископите на Перу - REUTERS

22/01/2018 09:11

В последния ден от апостолическото си пътуване в Перу Папа Франциск се срещна с епископите на страната в архидиоцеза на Лима. В продължение на 35 минути заедно те докоснаха силни теми, като корупцията в политиката, недопустимите злоупотреби, извършени в Амазония, бъдещето на младите хора, и различните предизвикателства на пастирската грижа.

Папата определи посещението си в страната като "интензивно и удовлетворяващо", с “взискателна и в същото време вълнуваща програма”. Посланието му, резултат на дълго размишление за личността на епископа, бе вдъхновено от необикновения живот на свети Торибио де Монгровехо архиепископ на Лима от втората половина на 16 век: баща, пастир и човек, който по думите на папата, знаеше как да достигне другите, докосвайки сърцата на своя народ.

Свети Торибио е покровител на латиноамериканските епископи и бе наречен „строител на църковното единство“ от Свети Йоан Павел ІІ по време на първото му апостолическо посещение в страната.

Пътуващият епископ

Папа Франциск припомни, че свети Торибио прекарва 18 от 22-те си години като епископ, в пътуване из поверената му епархия, три пъти прекосявайки цялата и територия, защото бе убеден, че свидетелството на пастира в близост до стадото му е първият израз на евангелизацията. Епископ с обувки, изхабени от ходене, чиято цел бе да „проповядва Евангелието на всички, навсякъде и при всеки случаи“, свети Торибио, подчерта папата, знаеше твърде добре, че радостта от Евангелието е за всички и никой не може да бъде изключен! Без страх и без неохота той се потопи в реалността на нашия континент, за да провъзгласи Благата Вест. Той искаше да достигне до другия бряг - изтъкна папата - в търсене на разпръснатото си стадо.

Познание на дигиталния език

Свети Торибио - поясни папа Франциск - искаше да достигне до този друг бряг не само географски, но и културно. Като резултат на Третия събор от Лима той постанови превеждането на катехизиса на местните езици и насърчи свещениците да научат езика на своето стадо, за да отслужват тайнствата по начин, разбираем за хората. Той вярваше, подчерта папата, че проповядването на родния език позволява на учението на Исус да влезе дълбоко в сърцето. Евангелизацията на културата, заяви папата, изисква от нас да влезем в сърцето на самата култура, така че тя да може да бъде отвътре осветена от Евангелието. Също днес пастирите са призовани към едно ново предизвикателство: дигиталния език. „Колко е наложителна тази визия за нас, пастирите от XXI век, които трябва да се научат на един нов език, като дигиталния например.Трябва да познаваме настоящия език на нашите младежи, на нашите семейства, на децата…

Евангелизацията и милосърдната любов

Папата посочи, че за свети Торибио евангелизацията и милосърдната любов са тясно свързани. Той знаеше, че върховната форма на евангелизация е да оформяме собствения си живот според себедаряващата жертва на Исус Христос, породена от любовта Му към всеки мъж и жена. Свети Торибио, заяви папата не остана безмълвен пред несправедливостите, злоупотребите и корупцията, защото „няма автентична евангелизация - добави той - която не назовава и не осъжда всеки грях срещу живота на нашите братя и сестри, особено най-уязвимите“.

Църква, призована да бъде плодотворна майка

„Друга грижа за епископ Торибио бе формирането на местни свещеници“. Неговото убеждение - посочи папата - бе, че Църквата, като плодотворна майка трябва създаде местно духовенство. Затова той насърчаваше и защитаваше ръкополагането на свещеници метиси и бе техен верен приятел, който ги поучаваше и се грижеше за тях. Той им напомняше, изтъкна Светият Отец, че те са пастири и затова трябва да се грижат и да защитават индианците като свои чеда. Но той не правеше това от бюрото си, а лично познаеше овцете си и в гласа му те разпознаваха гласа на добрия пастир.

Стремеж за единство

По възхитителен и пророчески начин, подчерта папата, свети Торибио работеше за общението и споделянето между различните членове на Божия народ. И въпреки, че животът не е възможен без конфликти - продължи той - те изискват от нас да ги посрещнем и да се справим с тях като хора и християни. Свети Торибио учеше на честен и искрен диалог, като приканваше да не оставаме пленници на разделението. Не забравяйте подчерта накрая папата, че, взаимната обич в ранната Църква бе една от най-привлекателните ѝ черти. Това беше и винаги ще бъде най-добрият начин за евангелизация

Папата завърши с кратко размишление за последните моменти и смъртта на св. Торибио и призова братята си епископи да не забравят да се молят за него.

bp/ rv

22/01/2018 09:11