Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Нашата вяра трябва да се основава на Исус

Исус призовава Симон Петър и Андреа да Го следват - RV

20/01/2018 16:32

"Покайте се и вярвайте в Евангелието" (Мк. 1, 14-20)

В неделният евангелски откъс, Евангелист Марко ни представя първата проповед на Исус пред народа. Тази проповед е много кратка, но е успешен синтез на основните теми на Неговото проповядване: завършека на времената, Царството Божие, покаянието и вярата в Евангелието. След това Исус призовава своите първи ученици. Съвременен коментар на евангелският откъс за трета неделя през годината предлага отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите Кармелитани.

*****

Скъпи братя и сестри,

Днес Евангелието ни представя отново сцената с призоваването на първите ученици, но този път разказана от Св. Марко, основният евангелист през тази година. Исус започва Своята мисия за проповядване точно от Галилея, където след това ще се появи и като възкръснал. Точно тази област ще стане в бъдеще и център за разпространение на Евангелието и начало на вселенската мисия на Църквата. Идването на Божието Царство неминуемо е свързано с идването на Месията. То изцяло се е случило по Божи промисъл, но изисква обръщане и вяра, като отговор на проповедта на Исус.

Евангелието ясно показва, че инициативата за призоваването на нови ученици, винаги е на Исус. Отговорът им не е резултат от един дълъг и обширен логически размисъл, а е плод на упованието в думите на Исус, които притежават голяма вътрешна мощ. Те нямат някакво друго обяснение за смисъла на премяната на живота им, освен личността на Исус, заради която те са готови да оставят всичко „тозчас”.

Не трябва да се страхуваме от промените, ако те имат своята причина във верността ни към Бога. И нашата вяра трябва да се основава на Исус, който призовава и днешния човек да го следва в това приключение, което е християнския път на живота. Амин. 

20/01/2018 16:32