Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Апостолически пътувания

Папата в Чили: университетите, лаборатории за диалог и обновен хуманизъм

Папа Франциск в Католическия университет в Сантяго, 17 януари 2018 - REUTERS

18/01/2018 11:42

Университетите трябва да бъдат лаборатории за диалог и среща, готови да посрещнат всяка форма на фрагментация и индивидуални интереси. Това посочи папа Франциск при посещението си в Папския католически университет в Сантяго в края на втория ден от чилийската му визита. Повод за посещението е 130 – та годишнина от основаването на академичното заведение. Папата бе посрещнат от 700 студенти и група деца, а в голямата аула го очакваха 1200 представители на академичния свят в Чили, за да чуят словото му.

Франциск  припомни, че св.Алберт Хуртадо е учил този университет и цитира думите му: „Нашата родина е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с националното съжителство и общностното развитие“.

„Националното съжителство ще бъде възможно в мярката в която даваме живот на възпитателни процеси, които са трансформиращи, инклузивни и помагат за съжителството – посочи папата. Не става въпрос само за съдържание, а по-скоро да се усвои интегралната мисъл и разсъждение“.

Папата нарече този процес „интегрално ограмотяване, което адаптира трансформационните процеси в нашите общества“. Франциск поясни, че става въпрос за „възпитание (ограмотяване), което интегрира и хармонизира интелекта (главата) чувствата (сърцето) и действията (ръцете). Това ще допринесе за хармоничното развитие на студентите не само на лично, а и същевременно на социално ниво“.

„Спешно е необходимо създаването на пространства, които да ограничат доминираща схема на фрагментацията, също и в мисленето – призова папа Бергольо. За това е необходимо да се усвои онова, което се чувства и се прави. Една нова динамика в служба на хората и обществото“.

„В настоящото втечнено или олекотено общество, както го наричат някои експерти – отбеляза папата – изчезват ориентировъчните точки върху които хората могат да се изграждат индивидуално и социално.  Изглежда, че днес „облакът“ е новото място за среща, защото се характеризира с липсата на стабилност, понеже всичко е летливо  и губи плътност. Тази липса на плътност може да бъде една от причините за загубата на съзнание за общественото пространство“. В този смисъл, обясни папата, университетът е изправен пред предизвикателството да генерира нови динамики, които да преодолеят фрагментираното мислене и стимулират универсалното“.

Второто предизвикателство, общностното развитие, е „много важен елемент за вашия академичен дом“, изтъкна папата. „Класическите методи за изследване имат граници, още повече когато става въпрос за една култура, като нашата, която стимулира прякото непосредствено участие на субектите. Актуалната култура изисква нови форми, които включват всички действащи лица в социалната действителност, следователно и във възпитателната. Оттук и важността да се разшири концепцията за възпитателно общество“.

„Необходимо е придобиването на познание, което да може да генерира взаимодействието между аулата и знанието на народите, които са част от тази благословена земя. Знание, изпълнено с интуиция и „дъх“, което не може да се пренебрегне, когато се мисли за Чили. Така ще се получи онази обогатяваща синергия между научната точност и народната интуиция. Това реципрочно взаимодействие няма да позволи разделението между разум и действие, между мисъл и чувство, между познание и живот, между професия и служение“.

За папата Франциск, „академичното знание трябва да бъде в служба на живота и се съпоставя с него, за да продължава да се развива. Затова, възпитателната общност не може да се ограничи в аулите и библиотеките, а винаги е призвана към участие“.

„Днес мисията на университета е да генерира процеси, които осветляват актуалната култура, предлагайки обновен хуманизъм, който избягва формите на редукционизъм – завърши папата. Да търси винаги нови пространства на диалог, отколкото на сблъсък; пространства за среща, а не за разделения; пътища за приятелско различие, отличаващи се с уважение между хората в търсене на общностното развитие към обновено национално съжителство“.

dg/ rv

18/01/2018 11:42