Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Икуменизъм

Молитвена осмодневница за християнско единение 2018

„Твоята десница, Господи се прослави със сила:(Изх. 15,6), Молитвена седмица за християнско единение (18 до 25 януари) - RV

18/01/2018 12:22

„Твоята десница, Господи се прослави със сила: този библейски стих от книгата Изход (Изх. 15,6), е избран за тема на Молитвената седмица за християнско единение 2018, която както всяка година се отбелязва от 18 до 25 януари.  Подготвени и публикувани съвместно от Папския Съвет за насърчение на християнското единство, Комисията за Вяра и Конституция при Световния Екуменичен Съвет на Църквите, текстовете за Седмицата за молитва за християнско единство за тази година са приготвени от Църквите на Карибите.

Историята на християнството в този регион е парадоксална. От една страна Библията е използвана от колонизаторите,  за да оправдаят наложеното подчинение на първите обитатели на тези земи, както и на други хора депортирани от Африка, Индия и Китай. Много от тях са били избити, или оковани, поробени и подложени на нечовешки условия на труд. От друга страна Библията е станала извор за утеха и освобождение за мнозина от тези, които страдаха под игото на колонизаторите.

Днес Библията продължава да носи утеха и освобождение, насърчавайки  християните на Карибите  да размишляват върху ситуациите, които днес накърняват тяхното човешко достойнство и качество на живот.Когато железните вериги на робството паднат от ръцете ни –тогава се появява новата връзка  на общение и любов в човешкото семейство, изразяваща единството, за което се мол

Много съвременни предизвикателства са сами по себе си наследство от колониалното минало и търговията с роби. Нараняванията на колективната психика днес показват, че социалните проблеми са обвързани с ниското самочувствие,  с бруталността на бандите, с домашното насилие, както и с нарушаването на семейните взаимоотношения. Въпреки че идват от миналото тези въпроси се изострят от съвременната реалност, която мнозина вече определят като нео-колониализъм. При сегашните обстоятелства изглежда невъзможно за много  народи  от този регион да се измъкнат от бедността и задлъжняването. Освен това много от тях все още пазят в тяхната нормативна уредба разпореждания, които продължават да бъдат дискриминационни.

Днес християните от многобройни разнообразни традиции виждат в края на робството действието на Божията ръка. За тях това е обобщен опит на Божието спасение, което носи свобода. Ето защо изборът на песента на Мойсей и Мариам  (Изход 15,1-21) като тема за Седмицата за молитва за християнско единство за  2018 година се счита за най-подходящ. Това е песен за победата над потисничеството.

Божията десница, която накара Неговия народ да излезе от робството не престава да дава надежда и да вдъхва смелост на Израилевите синове, както и продължава да го прави с християните от Карибите. Те не са жертви на обстоятелствата. Свидетелствайки за тази обща надежда, Църквите действат заедно в служба на всички народи от региона и най-вече за най-уязвимите  и за тези, които са забравени. Както се пее в химна:  «Божията ръка сее върху земята мир, надежда и свобода». Божията ръка, която носи свобода е също семе за единението.

БИБЛЕЙСКИ РАЗМИШЛЕНИЯ И МОЛИТВИ ЗА  «ОСЕМТЕ ДНИ »

1ви Ден: Вие ще обичате също и чужденеца, тъй като вие бяхте чужденци в Египет

Лев. 19, 33-34

Ти ще обикнеш пришълеца, като себе си

Пс 145

Господ пази пришълците

Евр 13, 1-3  

Някои без да знаят са приели ангели

Мт 25, 31-46    

Бях бездомен и Ме приютихте  

След като стана  първата независима черна република, Хаити прие и други хора доведени до робство, които търсеха свобода. В последните години обаче Хаитяните се изправиха пред сериозни икономически затруднения и много от тях напуснаха местата, където живееха, като предприеха опасни пътувания  с надеждата да намерят по-добър живот.Често те се сблъскват с враждебни ситуации и юридически пречки. Съветът на Църквите на Карибите се ангажира в дейности за съпричастност по отношение  на страните ограничаващи или лишаващи Хаитяните от техните граждански права.

Размишление

Споменът за това, което са преживели Израилевите синове в Египет, където те са били третирани като чужденци е в основата на учението на Закона, който иска хората от Божия народ да приемат чужденеца сред тях. Споменът за тяхното собствено изгнание би трябвало да породи съпричастност и солидарност към изгнанниците и чужденците в наше време. Както беше за Израил, така и нашият общ  християнски опит  почерпан от спасителното действие на Бог върви ръка за ръка със спомена за отчуждение и дистанциране – в смисъл отдалечаване от Бог и от Неговото Царство. Тази християнска памет има етични последици.  Бог възстанови нашето достойнство в Христос и ни направи граждани на Неговото Царство, не че ние самите сме направили каквото и да е, за да го заслужим, но защото в Неговата любов Той ни прави безвъзмезден дар. Ние също сме призвани да действаме свободно и насърчени от любов. Християнската любов означава да обичаш като Отца, което ще рече да зачиташ достойнството на другия и да се отнасяш към него достойно, и така дори да допринесеш за изцелението на раните на човешкото семейство.

Молитва

Вечни Боже,
Ти не принадлежиш на никоя култура, на никоя страна, но Ти си Господ на всички,
Ти ни молиш да приемем пришълеца сред нас.
Чрез Твоя Дух, помогни ни да живеем като братя и сестри, 
да приемаме всеки в Твое име, и да живеем  в правда в Твоето Царство.

Молим Те в името на Исус Христос. Амин.

Това е Божията ръка, която сее по земята-мир, надежда и свобода;

от всички хоризонти ще прииждат Неговите чеда, всички те обединени от Божията десница.

2ри Ден: Вече не като роб, но като обичан  брат

Бит 1, 26-28

Бог създаде човека по Свой образ

Пс  9, 20-30

Защо Господи, стоиш далеч ?

Филимон 

Вече не като роб, а като нещо повече - като обичан брат

Лк 10, 25-37

Притчата за добрия Самарянин

Трафикът на хора е съвременна форма на робство, където жертвите в крайна сметка по принуда  или чрез измама са вкарани в мрежа за проституция, детски труд, или трафик на органи с печалба за експлоататорите. Тази мултимилионна индустрия съществува в световен мащаб и е нарастващ проблем и в Карибския басейн. Реформираните Църкви на Карибите обединяват своите усилия с тези на Съвета за световна мисия и Съвета на Карибите и Северна Америка за мисия, за да подпомогнат християнските общности да сложат край на този бич на трафика на хора.

Размишление

Едно от първите неща, които ние научаваме за Бог –когато четем Библията на евреите и християните това е - че Бог създава човека по Свой образ и подобие. Въпреки всичко тази дълбока и великолепна истина често пъти е очернена и отричана през вековете. По времето на Римската империя например достойнството на робите беше потъпкано. Но  посланието на Евангелието се отнася по съвсем различен начин. Исус променя обществените правила, които унизяват човешкото достойнство на Самаряните: за Него, Самарянинът беше  «ближен» на човека нападнат по пътя към Йерихон- ближен, който трябва да се обича съгласно Закона. Нещо повече, Павел окуражен от вярата си в Христос говори за бившия роб Онисим, като за един «обичан брат», престъпвайки нормите на обществото, в което живее и утвърждавайки човечността на Онисим.

Този,  който обича с християнска любов трябва винаги да обича смело и да се осмели да надхвърли ограниченията и да умее да признава достойнството на другите, както цени  своето. Както казва и Свети Павел християните трябва да « имат в Христос всяка свобода»  да признават заедно и ясно, че жертвите на трафика са като техни близки, техни обични братя и сестри, и да обединяват своите усилия, за да престане това съвременно робство.

Молитва  

Боже на всяка благодат, приближи се до тези, които са жертви на трафика на хора,
покажи им, че Ти виждаш тяхната безнадеждност и чуй техния вик.
Направи така, че Твоята Църква да се обедини

и я изпълни  със състрадание и смелост,  та да работи, за да дойде денят, 
когато никой човек повече няма да бъде експлоатиран
и когато всички ще бъдат свободни да живеят с достойнство и мир.
Ние Те молим в името на Пресвета Троица, която може да направи безкрайно много, 
отколкото ние можем да поискаме и да си представим. Амин.

Това е Божията ръка, която вдига един по един тези, които са паднали на земята;
всеки е познат, никой не е загубен, всичко е спасено от Божията десница.

3ти Ден: Вашето Тяло е храм на Свети Дух

Изх. 3, 4-10

Бог избави тези, които са роби

Пс. 24, 1-6    

Господи, ние сме родът, който търси Твоето лице

1 Кор. 6, 9-20

Прославете Бог с телата си

Мт. 18, 1-7

Горко на онзи човек, чрез когото идва изкушението!

Много са Църквите на Карибите, които се притесняват от проблема за порнографията и по-специално от тази, която се върти в интернет пространството. Тя има разрушаващи последици върху човешкото достойнство и най-вече върху децата и младите хора. Както робството тя превръща хората  в стока и хваща в капана си тези, които са уязвими и пристрастени, като  покварява всяко отношение на свята любов.

Размишление

Книгата Изход ни показва грижата на Бог към тези, които са поробени. Пасажът,  в който Бог се разкрива на Мойсей в горящия храст е решително заявяване на Неговата воля да освободи Своя народ. Бог вижда тяхното страдание и чува техните викове и тогава  идва да ги избави. Днес също чува виковете на тези, които са поробени и иска да им върне свободата. Защото сексуалността е дар от Бог за отношенията между хората  и израз на интимността, изопачената употреба на този дар служи на порнографията заробва и обезценява тези, които я произвеждат и нейните консуматори. Бог не остава безчувствен към тяхното страдание и християните са призвани също да се чувстват съпричастни.

Свети Павел пише, че ние сме призвани да прославим Бог чрез телата си, което означава, че всичко в нашия живот, включително и взаимоотношенията ни може и трябва да бъде приятно дароприношение за Бог. Християните трябва да работят заедно в полза на едно общество, което зачита човешкото достойнство и не поставя препятствия пред своите най-малки, но напротив  им позволява да живеят свободни, защото това е което, Бог иска за тях.

Молитва

О, Боже чрез твоята небесна благодат,
установи ни в духа и в нашето тяло,
дай да се роди в нас чисто сърце и чист дух, 
за да прославим Твоето Име.

Направи така че Църквите да се обединят в техните намерения
за освещаването на Твоя народ, чрез Исус Христос,
който живее и царува с Теб в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.Амин.

Това е Божията ръка, която се грижи на земята
за пречупените тела и духове,
Той обича хората и ги хваща за ръка,
всичко е изцелено чрез Божията десница.

4ти Ден: Надежда и изцеление

Ис 9, 2-7

Неговата власт и мир без край ще расте

Пс  33, 1-14

Да търси мир и да следва подир него

Откр  7, 13-17

Бог ще изтрие всяка сълза от очите им

Йн 14, 25-27

Мир ви оставям

В Карибския басейн насилието е проблем, на който Църквите са призвани да реагират. Повишеният брой на престъпленията е силно обезпокоителен, а голяма част от тях се дължат на домашно насилие, както на съперничество между улични банди или други форми на престъпност. Впрочем нараства броя на случаите на само наранявания и самоубийства в региона.

Размишление

Царството, което Бог ни обеща, Царството, което Исус проповядва и стана видимо в Неговата служба е Царство на правда, мир и радост в Светия Дух. Следователно какво означава тази Блага Вест за тези, които са плячка за мрака на насилието? Във видението на пророка, заблестява светлина върху тези, които обитаваха страната на мрака. Но как християните могат да донесат светлината на Исус на тези, които живеят в мрака на домашното насилие или на престъпните банди ? Каква надежда могат да им предложат  християните? Тъжно  е  да се установи, че разделението на християните е едно контра свидетелство, което вреди на споделянето на тяхната надежда.

При това търсенето на мира и помирението между различните Църкви и вероизповедания е точно обратното на това.  Когато християните се ангажират в полза на  единството в един опустошен свят от конфликти, те поднасят знак за помирение. Християните, които отказват да привикнат с логиката на привилегиите и социалното положение в обществото, които отказват да принизяват другите и техните общности, именно те свидетелстват за мира на Царството Божие, където Агнецът води осветените при извори с жива вода. Светът се нуждае от този мир, който изцелява и укрепва тези които са наранени от насилието.

Молитва

Боже на утехата и надеждата,
Твоето Възкресение победи насилието върху кръста. 
Понеже ние сме Твоят народ,
дай ни и ние да станем осезаем знак
та насилието по света да бъде един ден преодоляно.
Молим Те за това в Името на нашия Възкръснал Господ.
Амин.

Това е Божията ръка, която показва на земята

пътя, по който трябва да вървим,
път, сенчест, криволичещ и опасен,
но всичко става  ясно чрез Божията десница.

5ти ден: Чух безнадеждните викове на моя народ от далечната земя!

Втор 1,19-35

Господ, вашият Бог върви пред вас и ви носи

Пс 144, 9-20

Господ поддържа всички падащи

1 Петр, 1-24

Богатият ще премине като полски цвят

Лк 18, 35-43

Исус, Сине Давидов,смили се над  мене!

Икономиката на Карибския басейн основно се дължи на производството на суровини предназначени за европейския пазар и затова не може да се окаже самодостатъчна. Следователно възможността да се вземат заеми от международния пазар става основна за развитието на региона.За да се оторизира този заем е необходимо намаляване на разходите в областта на транспорта, образованието, здравеопазването и други публични сектори и от това страдат най-вече бедните. За да се отговори на кризата от задлъжняването Конференцията на Църквите на Карибите стартира инициатива на регионално ниво чрез своята мрежа от международни контакти, за да се притече на помощ на най-нуждаещите се.  

Размишление

Ние можем да си представим шума на хората, които са се събрали, когато Исус влиза в Йерихон. Мнозина  смъмрят слепия просяк, за да мълчи. Неговите викове са дразнещи и притеснителни. Но сред цялата тази врява, Исус чува гласа на слепеца, както Бог винаги чува виковете на бедните в Библията. Господ, който подкрепя тези, които падат, не само ги чува, но и действа. Така животът на скитника се преобразява изцяло.

Разединението на християните може да допринесе за  хаоса  и врявата, на които светът е жертва. Както гласовете, които се издигат около Йерихон, така и нашите разделения могат да заглушат  умоленията на бедните. Но когато ние сме единни, ние правим повече за присъствието на Христос в света, така че да се чува по-добре, да се слуша и да се действа.  Вместо да увеличаваме  обема на раздора, ние ставаме наистина способни  с истински слух и можем да разграничим гласовете, които имат най-голяма нужда да бъдат чути.

Молитва

Боже вселюбящи, 
Ти помагаш да се справят тези, които са бедни и в страдание 
и ги възстановяваш в тяхното достойнство.
Чуй нашия призив за най-нуждаещите се в света днес
дай им отново надежда и направи така,  че да се изправят отново  
та Твоят народ да стане един народ.  
Молим  Те в Името на Исус Христос. Амин.

Това е Божията ръка, която изправя върху земята,един по един тези, които са паднали. Всеки е признат, никой не е изгубен, всичко е спасено чрез Божията десница.

6ти Ден: Нека всеки се погрижи и за другите

Ис 25, 1-9

Да се възрадваме и развеселим за спасението от Него

Пс 81  

Давайте правосъдие на сиромах и на сирак

Фил 2, l-4

Не се грижете всеки само себе си, но и за другите

Лк 12, 13-21

Пазете се от всяка алчност

Промените настъпили в регулацията на банковите операции на международно равнище продължават да имат отрицателно въздействие върху търговския обмен на Карибите и заплашват икономическото оцеляване на много семейства.  Все по-трудно става за жителите на Карибите, които работят в чужбина да изпращат пари на своите семейства. Църквите на Карибите организираха едно движение в подкрепа на кредитирането (Движение Кредитен Съюз), за да може бедните да имат достъп до заем за финансиране на  техните икономически дейности.

Размишление

В текстовете на цялото Писание ние имаме доказателство, че Бог винаги заема позицията на бедните:  Божията десница действа в полза на най-нуждаещите се хора срещу силните на деня. Затова и Исус постоянно отправя предупреждения срещу опасностите на алчността.  Въпреки тези препоръки грехът на алчността често пъти  заразява нашите християнски общности и въвежда логиката на конкуренцията и състезателното начало, та една общност да се съревновава срещу друга. Нека да не забравяме, че колкото по-трудно се откъсваме от изборите в този свят и се съобразяваме със състезателния дух, който цари в него и е извор на разделение, толкова по-трудно ще успеем да бъдем «убежище за бедните в страданието и заслон срещу бурята».

За нашите различни Църкви и вероизповедания да се обогатиш пред Бог не означава да имаш мнозина верни, които ти принадлежат или поднасят дарове на техните общности. Напротив да признаем, че  като  християни ние имаме многобройни братя и сестри по света, чието единство надхвърля всички икономически разделения между « Север» и « Юг ». Осъзнавайки  тяхното братство в Христос, християните протягат ръка, за да насърчат икономическата справедливост за всички.  

Молитва

Боже всемогъщи, дай смелост и сила на твоята Църква, 
за да провъзгласява непрестанно правда и пълнота 
в ситуациите на господство и потисничество. 
Та ние да честваме нашето единство в Христос,
нека Твоя Свети Дух да ни подкрепи,
когато се стремим да отговорим на потребностите на другите. Амин.

Това е Божията ръка, която изтрива от земята омраза и злоба,
високомерие и алчност,неправда и глупост,

всичко е унищожено от Божията десница.

7ми Ден: Да изградим семейство в нашето огнище и в нашата Църква

Изход 2,1-10

Раждането на Мойсей

Пс 126

Ако Господ не съзида къщата, то напразно ще се трудят строителите й

Евр 11, 23-24

Мойсей беше укриван от родителите си, защото видяха, че детето е хубаво

Мт 2, 13-15

Йосиф стана, взе Младенеца и майка Му нощем и замина за Египет

На Карибите върху семейството тежат все още последиците от робството, към които се добавят и съвременните фактори, такива като имиграцията на родителите, финансовите проблеми и домашното насилие.  Изправени пред тази ситуация, Църквите на Карибите работят, за да подсигурят подкрепа на семейното ядро и на многочленните семейства.

Размишление

Семействата са от основно значение за закрилата и развитието на децата. Още с тяхното раждане, Мойсей и Исус са били в смъртна опасност, заради смъртоносни заповеди на вбесени суверени. Библейските текстове, които ни го разказват ни показват колко са уязвими  децата пред външните сили.  Тези истории ни показват също така, че е възможно да се действа, за да се закрилят най-малките, Матей ни предлага пример за бащинство, зачитайки с любов Божията заповед и по-специално във времена на размирици.

В Писанието децата са ни представени като Благословия и надежда за бъдещето. За псалмиста те са «стрели в ръката на силния ». Като християни ние сме призвани да изградим семейни мрежи за подкрепа, уповавайки се върху силата, която ни дава Господ, за да изградим силни общности, където децата да са закриляни и да могат да растат и разцъфват.

Молитва

Боже на всяка благодат, 
Ти ни изпрати Твоя Син като Го остави да се роди 
в едно обикновено семейство 
чийто предци бяха и верни и грешни. 
Молим Те да благословиш всички семейства 
в техните огнища и общности. 
Но най-вече Те молим за единство 
на християнското семейство, та светът да повярва. 
В Името на Исус, ние Те молим. Амин.

Това е Божията ръка, която пише върху земята, със сила и доброта
нашите конфликти и нашите страхове, нашите успехи и нашите нещастия,
всичко е отбелязано от Божията десница.

8ми  Ден:Той ще събере изгнанниците … от четирите земни краища

Ис 11, 12-13

Ефрем няма да завижда на Иуда, а Иуда няма да притеснява Ефрема

Пс 106, 1-14 ; 43-48

И да ни събери … за да славим Твоето Свято Име

Еф 2, 13-l9

Той разруши преградата на разделението

Йн 17, 1-12

И се прославих чрез тях

Карибските Църкви работят заедно, за да  излекуват в техния регион раните на Тялото Христово наследени от робството и колонизацията.За да могат да се помирят, често са им необходими  покаяние, опрощение и изцеление на паметта.  Можем да цитираме примера за акт на покаяние и опрощение на баптистите от Великобритания с тези от Карибския басейн. Както Израил, Църквата в нейното единство е призвана да бъде същевременно знак  и деец за помирение.

Размишление

Един от аспектите, които се подразбират в целия библейски текст за делото на изкуплението е несъмнено най-упоритата решителност на Господ да сформира народ, който би могъл да счита за Негов. Установяването на този народ – обединен с Бог в свят съюз –  е неразделна част от плана за спасение на Господ и то е неразривно свързано с прославянето и освещаването на Името на Бог.  

Пророците непрекъснато припомнят на Израил, че заветът изисква отношенията между различните социални групи, които го изграждат да бъдат белязани от правда, съчувствие и милосърдие. Докато Исус  се готви  да подпечата новия Завет чрез Своята собствена Кръв, неговата най-усърдна молитва към Отца е за тези, които Му е поверил да бъдат едно,  Както Той и Отец са едно. Когато християните открият тяхното единство в Исус, тогава те вземат участие в прославата на Христос пред Отца, в същата тази слава, която имаше пред Него, преди да го има света. Затова  народът  от Завета трябва постоянно да полага усилия да бъде помирена общност – общност, която да бъде осезаем знак за всички народи,  как могат да живеят върху земята в правда и мир.

Молитва

Господи, ние Те молим смирено, 
чрез Твоята благодат Църквите в целия свят 
да станат инструменти за мир.
чрез тяхното общо действие сред разделените хора  
да станат посланици и слуги на Твоята любов, 
която изцелява и помирява, 
за да бъде прославено и осветено Твоето Име. Амин.

Това е Божията ръка,
която сее по земята мир, надежда и свобода ;
от всички хоризонти ще прииждат  Неговите чеда

всичко е обединено чрез Божията десница .

Превод Йорданка Гьокова

 

18/01/2018 12:22