Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Бог ни е включил в своята мисия за спасение на човечеството

Исус с учениците си

13/01/2018 13:10

„Видяха, къде живее и престояха при Него“ (Йоан 1, 35-42)

За II-та обикновена неделя през годината литургията ни предлага евангелският откъс, разказващ за двама ученици на Йоан Кръстител, които тръгват след Исус. Един от тях, на име Андрей, брат на Симон Петър, отива при „брата си Симона и му казва: намерихме Месия (което значи Христос), и заведе го при Исус. А Исус, като се вгледа в него, рече: ти си Симон, син Ионин; ти ще се наречеш Кифа (което значи Петър – камък“. Актуален коментар на евангелския разказ предлага отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани.

*****

Скъпи братя и сестри, 

Днес Евангелието ни разказва за призоваването на първите апостоли. Те са били преди това ученици на Св. Йоан Кръсител, който без да се поколебае посочва Исус, казвайки: „Ето Агнецът Божий”. По този начин той ще загуби тълпите, които го следват, но Йоан осъзнава, че мисията, поверена му свише, вече е приключила. Изборът да се следва Исус не е изцяло личен избор, всъщност Христос се обръща за първи път към бъдещите си ученици, а не обратното. Исус се обръща към тях, за да разбере какво търсят и какви са им намеренията. Те му отговарят с „Де живееш?”. Всъщност те не се интересуват какъв е адресът на Исус, а по-скоро кой е Той.

Предполага се, че другият ученик, който не е бил споменат с името си е точно авторът на днешното евангелие - Св. Йоан. Точно той споменава в колко часа се е случила тази среща с Месията. Това само подчертава колко важно е било за него това събитие, щом години след това си спомня такива подробности. И наистина, тази среща променя живота му, както и този на другите ученици. Когато Андрей съобщава на брат си Симон за Исус, той казва многозначителното: „Намерихме Месията”, което е доста необичайно. Бихме очаквали да чуем по-скоро: „Срещнахме Месията”. Но точно това „намиране” означава, че Исус, обект на търсенията на целия еврейски народ, най-накрая е открит.

Голяма чест за нас е, че сме и ние ученици на Исус. И ние сме избрани от Него без никакви наши заслуги. Не сме станали християни, понеже сме изследвали всички възможни религии и философии, и сме открили най-истинската. Вярата е Божи дар за нас и ние сме наистина щастливи, че и на нас се е спрял Божия поглед и ни е включил в своята мисия за спасение на човечеството, която всеки от нас извършва според задачата, поверена му от Църквата. След няколко дни започва и Седмицата за молитва за християнско единение, така че да не забравяме да се молим за единството на христовите ученици.

Амин.

13/01/2018 13:10