Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Проповеди

Литургия в Санта Марта: двойственият живот на пастирите накърнява Църквата

Литургия в параклиса "Санта Марта" във Ватикана

09/01/2018 12:55

Състрадание, близост, последователност. Това са характерните черти на пастира и на неговата „власт“, над които папата насочи вниманието в проповедта си на утринната литургия в религиозния дом „Санта Марта“ във Ватикана. Коментирайки днешния евангелски откъс, от Евангелието според Марко, в който се изтъква, че „Исус поучаваше като такъв, който има власт“, папа Франциск поясни, че става въпрос за „едно ново учение“: новостта на Исус – каза той – е именно в „дара на властта“, получен от Отца. Пред учението на книжниците, законниците, които също „казваха истината – изтъкна папата – хората мислеха за друго, защото онова, което казваха не стигаше до сърцето. Те, книжниците и законниците, поучаваха от „амвона“ и не се интересуваха от народа, докато поучението на Исус предизвиква удивление, затрогва сърцето, защото онова, което „дава власт е именно близостта на Исус. Той има авторитет, защото се доближава до хората, разбирайки техните проблеми, болки и грехове“.

Исус не само е близо и разбира хората, но приема, изцелява и поучава с близостта. Това, което дава на един пастир авторитет, власт или пробужда авторитета, който е даден от Отца, е близостта: близостта до Бог в молитвата – пастир, който не се моли, е пастир, който не търси Бог – и близостта до хората. Пастир, откъснат от хората не достига до тях със своето послание. Близостта – изтъкна папата – е „помазанието на пастира, който се трогва пред дара на Бог в молитвата, и може да се трогне пред греховете, проблемите, болестите на хората. Близостта до хората, затрогва пастира“, каза папата.

Книжниците – продължи папа Бергольо – „бяха загубили способността да се затрогват, именно защото не бяха близо нито до хората, нито до Бог. А когато се губи близостта, пастирът показва непоследователност в живота“, предупреди папата.

По този въпрос Исус е много ясен: „Правете това, което казват – казват истината – а не това, което правят“. Това е двойствения живот. „Грозно е да се видят пастири с двойствен живот: това е рана в Църквата. Това са болни пастири, които  са загубили авторитета и вървят напред в този двойствен живот. Има много начини за водене на двойствен живот – каза папата – Но Исус е много строг към хората с двойствен живот. Не само казва на хората да ги слушат, но да не правят онова, което те правят, но нарича книжниците и законниците „варосани гробници“: отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и с всяка нечистота. Това е края на пастира, който не е близо до Бог в молитвата и с хората в състраданието.

Оттук и необходимостта, за свещениците, да преоткрият истинското значение на авторитета: „Авторитет в говоренето, който идва от близостта с Бог и с хората, винаги всички и заедно. Авторитет, който е последователност, а не двойствен живот. Ако пастира загуби авторитета, то поне не трябва да губи надеждата: винаги има време, за да приближиш до хората и разбудиш авторитета и пророчеството“, завърши папата.

svt/ rv

09/01/2018 12:55