Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Ватикана \ Документи

Нова инструкция за автентичността и съхранението на реликвите

Фрагмент от мощите на Св.Никола - ANSA

04/01/2018 14:12

„Мощите в Църквата винаги са получавали една специална почит и внимание, тъй като телата на блажените и светците, предназначени да възкръснат, са били на земята жив храм на Светия Дух и средство на тяхната святост, призната от Светия престол чрез беатификацията и канонизацията”. Това се чете в инструкцията, озаглавена „Реликвите в Църквата: автентичност и съхранение” на Конгрегацията за делата на светците. Новият документ, който заменя приложението на инструкцията „Sanctorum Mater”, е адресиран „до диоцезните и епархийните епископи и до тези, които според закона са им еквивалентни”.

Автентичност на мощите

Документът посочва каноническата процедура, която трябва да се следва, за да се провери автентичността на мощите и тленните останки, и да се осигури тяхното опазване. Мощите на блажените и светците - четем в инструкцията - „не могат да бъдат изложени за почитане от верните без специален сертификат от църковната власт, която гарантира тяхната автентичност”.

Действия върху реликвите

В документа е обяснен и начинът „за насърчаване на почитането на мощите чрез възможни специфични действия: каноническо разпознаване, взимане на фрагменти и опаковане на реликвите, пренасяне на урната и прехвърляне на мощите”. Инструкцията споменава и необходимите стъпки за получаване на съгласието на Конгрегацията за делата на светците за извършването на тези дейности. Също така е посочена и „процедурата, която трябва да се следва за поклонението на мощите” на други места.

Важни и по-малко важни реликви

Тялата на блажените и светците или съществени части на телата им или целият обем на праха, получен чрез кремацията, се считат за „важна  реликва”. Те трябва да се съхраняват „в специални запечатани урни” на места, където могат да „се гарантира сигурността, да се зачита светостта и да се насърчава почитането им”. Малки фрагменти от тялото на светците се смятат за „по-малко важни реликви”. Те трябва да бъдат съхранявани „в запечатани кутийки”. Трябва да бъдат съхранявани и почитани „с религиозен дух”, „избягвайки всякакви форми на суеверие и комерсиализация”.

Тленни останки от Божии слуги

В инструкцията се припомня и дисциплината, отнасяща се до „тленните останки на Божиите слуги и на почитаемите Божии слуги”, чиито дела за беатификация и канонизация са в ход. „Докато те не са въздигнати към почестите на олтара - гласи документът - техните тленни останки не могат да бъдат обект на каквото и да е било публично поклонение, нито да се възползват от тези привилегии, които са запазени за телата на тези, които са били обявени за блажени или светци”.

Правомощия на епископите

Диоцезният или епархиен епископ, със съгласието на Конгрегацията за делата на светиите, е компетентен да извършва всякакви действия върху реликвите или тленните останки. Преди да се започне някакво действие е необходимо да се получи съгласието на наследниците. Ако мощите на блажения или на светеца „ще бъдат изпратени на поклонение в други диоцези или епархии, епископът трябва да получи писменото съгласие” на всеки епископ, който ще ги посрещне на територията си.

Проверка на мощите

В инструкцията се посочва, че тези, които участват в инспектирането на мощите, трябва „предварително да положат клетва или обещание да изпълняват вярно задълженията си”. „Реликвите или тленните останки - пише се в документа - трябва да бъдат поставени на маса, покрита с подходящ плат, така че експертите да могат да ги почистят от прах или други примеси”.

Забрана за търговия и продажба на реликви

В инструкцията накрая се отбелязва, че „са абсолютно забранени търговията (т.е. обмяна на реликвата в натура или в пари) и продажбата на мощите (т.е. прехвърлянето на собствеността на реликва за някаква цена), както и излагането им на неприлични или неразрешени места”.

vik.rv

 

04/01/2018 14:12