Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Междурелигиозен диалог

Йерусалим: Вартоломей удостоен с хонорис кауза от Еврейския университет

Патриарх Вартоломей с титлата Honoris causa на Еврейския университет на Йерусалим - AFP

04/01/2018 14:20

Религията е голямата духовна сила, дълбоко вкоренена в човешката душа, която може да ни подскаже отговорите по въпроси отнасящи се до мира, солидарността, смисъла на живота и вечната дестинация на човека и творението. На „решаващия принос“ на религиите за закрилата на околната среда, на културата на солидарността, на диалога и мира бе посветена лекцията на Вселенския патриарх Вартоломей по време на церемонията по удостояването му с титлата хонорис кауза от Еврейския университет на Йерусалим.

В лекцията си патриархът изтъкна „преоценката, през последните десетилетия, на ролята на религията в обществената сфера и нейния принос за справянето с основните предизвикателства днес. Вероизповеданията – каза той - съхраниха големи ценности, които са безценно духовно и морално богатство и помощ за по-дълбоко антропологично познание“. Въпреки това – отбеляза той – „настоящата експлозия на религиозен фундаментализъм и ужасното насилие в името на религията, предоставят допълнителни аргументи срещу вярата от модерните критици на религията и  подкрепят идентифицирането ѝ с нейните негативни аспекти. Истината е – подчерта патриархът – че насилието е отричане на вярата и на основните религиозни доктрини“.

Вартоломей припомни и четиридесет годишния диалог между Вселенската патриаршия и Международния еврейски комитет за междурелигиозни консултации. „Този богат житейски опит показва – изтъкна той – че хората от различни религии могат да живеят заедно, намирайки основите принципи в съответните традиции, които насърчават солидарността и съвместното свидетелство. Показва, че религиите могат да послужат за мост между хората, като средства за мир, толерантност и разбирателство, така както и за сближаването на културите“. Ето защо, „междурелигиозният диалог не е отрицание от собствената вяра, а по-скоро промяна на собствения начин на мислене или поведение към другия“.

Според Константинополският архиепископ „достоверността на религиите днес зависи най-много от тяхното поведение към свободата и човешкото достойнство. „Това е предпоставка не само за мирното съжителство, но и за оцеляването на човечеството. Само заедно можем да се справим със съвременните предизвикателства. Никой не може сам да се справи с днешните проблеми. Утопично е да се вярва, че културата на солидарността може да бъде установена чрез глобализацията, икономическия прогрес, интернет или впечатляващия прогрес на технологията. Имаме нужда един от друг  – завърши Вартоломей – от обща мобилизация, общи усилия, общи цели и общ дух, защото споделяме едно общо бъдеще, а пътят към него е едно общо пътуване“.

svt/ oss.rom

04/01/2018 14:20