Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Семейството от Назарет образец за всяко семейство

Светото Семейство от Назарет

30/12/2017 14:26

Празник Св. Семейство

Младенецът растеше и се изпъняваше смъдрост. (Лук.2,22-40)

Евангелието за празника на Светото семейство ни предлага епизода в който родителите на Исус го занасят в Ерусалим, за да го представят пред Господа. И когато , според закона Господен, върнаха се в Галилея, в свая град Назарет. А Младенецът растеше и крепнеше, като се изпълняваше с мъдрост, и благодат Божия бе върху Него. Евангелският разказ коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани:

Скъпи братя и сестри,

Отбелязахме вече големия празник на раждането на Исус, но нашата голяма радост не е отминала. Намираме се в октавата след Рождество Христово, която има за цел да ни даде възможност още по-дълбоко да навлезем в тайната на идването в човешка плът на Единородния Син на Бога. В този контекст днес отбелязваме празника на Светото Семейство. Исус е искал да се роди в едно нормално семейство, за да може да изпита грижите и радостите на обикновения човек. Така Бог е искал да подчертае важността и смисъла на брака, който ще бъде въздигнат на още по-високо ниво от Исус, т.е. като тайнство за християните.

Църквата често представя Семейството от Назарет като образец за всяко семейство, основано на ценностите на взаимната любов, уважението, взаимопомощта и вярата в Бога, която е център на семейния живот. Семейството е наистина голяма ценност и всеки човек инстинктивно е насочен към него. Парадокс в наши дни е, че все по-малко хора са в състояние да създадат автентично семейство или дори не са в състояние да сключат валидно тайнството брак. Причините са доста многобройни и разнородни и затова Църквата прави един задълбочен анализ на ситуацията и на тенденциите.

Нека обърнем внимание, че Йосиф и Мария разбират за Божия  план за тях и за тяхното дете в контекста на извършването на един религиозен ритуал в йерусалимския храм. Нека това ни даде стимул за едно по-активно участие в църковния живот на нашите семейства и за една редовна молитва вътре в нашия дом. Ако сме верни на нашите християнски задължения, няма да се страхуваме от трудностите, които светът поставя пред семействата ни, понеже те ща бъдат основани на автентичните християнски ценности, които ни поддържат сплотени в радостни и тъжни моменти.

В края на изминаващата 2017 г., нека си направим равносметка за допуснатите грешки и как сме използвали времето, което е изключително скъп Божи дар. Пожелавам на всички слушатели успешна, щастлива и благословена от Бог Нова 2018 г.

Амин

 

 

 

30/12/2017 14:26